Zaměstnanecké výhody

5 týdnů dovolené v kalendářním roce
Zaručuje všem zaměstnancům zákoník práce. Nárok je úměrný počtu odpracovaných hodin.

5 dní placeného zdravotního volna
Zaručeno všem zaměstnancům kolektivní smlouvou (čl. II.9e). Nárok je úměrný počtu odpracovaných hodin. Dny zdravotního volna nelze slučovat s dny dovolené.

Pružná pracovní doba
K dispozici výzkumným pracovníkům (a v odůvodněných případech i dalším zaměstnancům) se souhlasem vedoucího oddělení. Pokud byla dohodnuta pružná pracovní doba, musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti v době od 9:30 do 14:30 v běžné pracovní době. Zaměstnanec musí být na pracovišti přítomen také mezi 7:00 a 9:30 nebo mezi 14:30 a 19:00 tak, aby byla dodržena týdenní pracovní doba (40 hodin) a délka pracovní směny nepřesáhla 12 hodin.

Stravenky v hodnotě 100 Kč/pracovní den
K dispozici všem zaměstnancům. Nárok je úměrný počtu odpracovaných hodin.

Dotované jazykové kurzy v Ústavu pro jazyk český AV ČR
K dispozici všem zaměstnancům. Zaměstnanci mohou navštěvovat kurzy v pracovní době se souhlasem ředitele a hradí z vlastních prostředků pouze poplatek za zpracování žádosti ve výši 500 Kč/semestr. Seznam kurzů naleznete zde.

Rekreační středisko
K dispozici všem zaměstnancům. Rekreační a konferenční středisko v Mariánské v Krušných horách má 8 pokojů (každý pro 3 až 4 osoby) a saunu a lze si ho rezervovat na intranetu ústavu.

Příspěvek na penzijní připojištění
K dispozici zaměstnancům s plným úvazkem, kteří mají nárok na český důchod. Maximální výše příspěvku ze strany ústavu je 500 Kč měsíčně.

Kapesné na zahraniční cesty
K dispozici všem zaměstnancům podle vnitřního předpisu č. 84/2017: Pravidla pro schvalování a realizaci pracovních cest do zahraničí. Cestující mají nárok na dodatečných 30 % (resp. 40 % pro ředitele a jeho zástupce) nad rámec stravného zaručeného zákonem pro danou cílovou zemi.

Placené volno z důvodu narození dítěte, péče o rodinu, sňatku dítěte, přestěhování, úmrtí v rodině
K dispozici všem zaměstnancům podle kolektivní smlouvy (čl. II.9a–f). V každém jednotlivém případě je zaručen 1 den navíc k počtu dnů volna stanoveného nařízením vlády. Zaměstnanec může v rámci této výhody využít maximálně 2 dny v kalendářním roce, např. 1 den navíc k zákonnému nároku při stěhování a 1 den navíc k zákonnému nároku při narození dítěte. Úplný seznam zákonných nároků naleznete zde.

Možnost požádat o dočasné zkrácení pracovní doby ze zdravotních nebo rodinných důvodů
Dostupné pro zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou podle kolektivní smlouvy (čl. II.9h), podléhá schválení ředitelem ústavu.

Dětské skupiny AV ČR
Více informací naleznete zde.

Klientská karta SSČ
K dispozici všem zaměstnancům Akademie věd ČR. Více informací naleznete zde.

Ombudsman
K dispozici všem zaměstnancům. Pro více informací klikněte zde.

Statut emeritního pracovníka
Ředitel může bývalému vědeckému pracovníkovi udělit statut emeritního pracovníka jako uznání za jeho celoživotní úspěšnou vědeckou práci a přínos k rozvoji ústavu a jeho oblasti výzkumu. Status emeritního pracovníka zaručuje řadu výhod definovaných vnitřním předpisem č. 74/2014 o Statutu emeritního výzkumného pracovníka ÚT AV ČR.

 


Vybavení pracovišť

Hlavní budova v Praze

 • Sprcha pro zaměstnance
 • Stojan na kola uvnitř budovy
 • Elektronický čip pro přístup na venkovní parkoviště
 • Placené parkovací stání v areálu

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

 • 3 sprchy pro zaměstnance
 • Bezplatné parkování
 • Možnost uschování kol uvnitř budovy
 • 2 místnosti pro přespání návštěvníků

Budova v Plzni

 • Sprcha pro zaměstnance
 • Možnost uschování kol uvnitř budovy
 • Bezplatné parkovní (omezená kapacita)