Projekty OP TAK řešené Ústavem termomechaniky AV ČR

Operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt: Optimalizace chemicko-tepelného zpracování speciálních nerezových materiálů s řízenou strukturou z pohledu technologicko-provozních parametrů systémů povrchová úprava a základní materiál
Program: Aplikace – výzva I.
Příjemce: IBZ group s.r.o.
Doba řešení: 2023–2025

 

Projekt: Optimalizace výroby speciálních komponent z pohledu technologie tváření a zvyšování odolnosti povrchovými úpravami se zohledněním podmínek tepelně-chemického zatížení
Program: Aplikace – výzva I.
Příjemce: CENTES s.r.o.
Doba řešení: 2023–2025