Oddělení

D1 – Dynamika tekutin

D2 – Termodynamika

D3 – Dynamika a vibrace

Pobočky a společná pracoviště

SEKCE MECHANIKY PEVNÝCH LÁTEK

D4 – Rázy a vlny v tělesech

D5 – Ultrazvukové metody

D6 – Elektrotechnika a elektrofyzika