Lidé


 Jméno  E-mail  Oddělení  Telefon
Dr. Ali Aminian Oddělení D 2 – Termodynamika 266052030
Dr. Lidia Annikova Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Ing. Pavel Antoš, Ph.D. Oddělení D 1 – Dynamika tekutin 266052031
Ing. Zuzana Antošová, Ph.D. Oddělení D 2 – Termodynamika 266052030
Xavier Clayton Arnoult, MSc. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Viktor Balda Sekretariát ředitele ústavu 266052035
Ing. Martin Bejvl, Ph.D. Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika 266053588
Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody 266053051
Dr. Arkadi Berezovski
Bohumila Bínová Obslužný úsek
Ing. Michal Blaháček, Ph.D. Hospodářsko-ekonomický úsek 266053122
Ing. Aleš Blahut, Ph.D. Oddělení D 2 – Termodynamika 266053024
Ing. Lucie Bodnárová, Ph.D. Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody 266053712
Jindřich Bouška Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Marcela Brejšková Sekretariát ředitele ústavu 266052021
Pavel Brosinger Technická správa areálu
Lenka Brožová Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně 318401123
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Ing. Vítězslav Bula Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace 266053262
Ing. David Celný Oddělení D 2 – Termodynamika 266052030
Jan Cibulka Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace 266053147
Ing. Robert Cimrman, Ph.D. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Martin Crhán Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody
Ing. Miroslav Čenský, Ph.D. Oddělení D 2 – Termodynamika 266053024
Ing. Martin Čerňan Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika 266052099
Růžena Černická Hospodářsko-ekonomický úsek 266053064
Zdeněk Černoch Technický úsek 266053853
Petr Čertík Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
doc. Ing. Jan Červ, CSc. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech 266052033
prof. Yannis John F Dafalias Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Taťána Dedková Obslužný úsek
Ing. Jiří Dobiáš, CSc. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech 266053973
Jiří Duchek Technický úsek 266053992
Ing. Michal Duška, Ph.D. Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika 266053399
David Dvořák Technická správa areálu 266053365
Ing. Radim Dvořák Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Renata Dvořáková Obslužný úsek 266053022
Ing. Zuzana Dvořáková Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech 266053144
doc. Ing. Alexander Ivanovič Fedortchenko, DrSc. Oddělení D 2 – Termodynamika 266052303
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace 266053135
Petr Fiala Oddělení D 1 – Dynamika tekutin 318401126
Mgr. Roman Fiala, Ph.D.
Karolína Fialová, Bc. Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně
Ing. Pavel Formánek Útvar informačních technologií 266053862
RNDr. Miroslav Frost, Ph.D. Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody 266053051
doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace 541142891
Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech 266052026
Dr. Meenakshi Seshadhri Garapati Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Ing. Tomáš Grabec, Ph.D. Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody 266053712
Ing. Jan Gruber, Ph.D. Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika 266053572
Ing. Pavel Gruber, Ph.D. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Ing. Jindřich Hála Oddělení D 1 – Dynamika tekutin 266053303
Pavel Handzel Technický úsek
Michal Harmáček Technická správa areálu
Monika Hlaváčková Obslužný úsek
Bc. Tomáš Hlavatý Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Karel Hlávka Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně 318401121
Robert Hodboď Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace 266053833
doc. Ing. Petr Hora, CSc. Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech 377279652
 první   předchozí zobrazované záznamy: 1 - 60 z celkového počtu: 247 další  poslední