Aplikační laboratoře

Laboratoř rotační laserové vibrometrie

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně