Aplikační laboratoře

Laboratoř rotační laserové vibrometrie

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

Nabídka našich služeb pro firmy na webu Středočeského inovačního centra:

Ústav termomechaniky AV ČR