Vědecká knihovna

Otevírací doba

Library

Otevírací doba: Telefon: E-mail:
Pondělí +420 266 053 011 knihovna@nullit.cas.cz
Úterý 07:30–11:45, 12:45–16:00 +420 266 053 173 kajprova@nullit.cas.cz (ASEP)
Středa 07:30–11:45, 12:45–16:00 +420 266 053 154 (ASEP)
Čtvrtek 07:30–11:45
Pátek 07:30–11:45, 12:45–14:45
Pro veřejnost: Úterý 08:00–11:40, 13:45–16:00

Ministerstvo kultury eviduje knihovnu ÚT pod číslem 3843 jako základní knihovnu poskytující odborné služby.

Upozornění: Využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) je vázáno na podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách. Uživatel se zavazuje, že bude tyto podmínky respektovat. Jde především o dodržování těchto zásad: (i) Data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele. (ii) Není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů. (iii) Získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Varování: Každý elektronický zdroj je chráněn autorským právem a právy souvisejícími. Při jeho užití respektujte příslušná ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), jinak se vystavujete nebezpečí občanskoprávního, případně trestního postihu. Volným užitím díla – jež není vázáno na udělení oprávnění k tomuto užití autorem díla – je užití díla výlučně pro vlastní potřebu (viz ustanovení § 30 zák. č. 121/2000 Sb.). Užití díla dalšími způsoby, pokud nespadá pod tzv. bezúplatné zákonné licence (viz. ust. § 31 až § 39 zák. č. 121/2000Sb.), je podmíněno dohodou s autorem díla (nebo organizací zastupující práva autora) a jeho souhlasem. Výše uvedené informace vstupem do konsorcii berete na vědomí a souhlasíte s příslušnými omezeními.

Elektronické plnotextové informační zdroje zaplacené Ústavem termomechaniky

SpringerLink. Databáze časopisů a knih z oblasti přírodních, lékařských a společenských věd z produkce nakladatelství Springer (Kluwer).

ScienceDirect. Největší světová sbírka plnotextových a bibliografických informací v oblasti vědy, technologie a zdravotnictví.

IOPscience. Přístup k elektronickým časopisům.

Emerald. Mezinárodní vydavatel v oblastech managementu, knihovnických a informačních věd, vzdělávání a sociologie, techniky a dalších oborů. Časopisy Emerald jsou recenzované a mnohé z nich impaktované – přes 50 z nich je hodnoceno v ISI Web of Knowledge a více než 150 ve SCOPUSu.

Ulrich's Periodicals Directory. Databáze periodik z různých oborů včetně vědeckých a akademických titulů.

Bibliografické databáze

Web of Science – vyhledávání
Web of Science – Journal of Citation Reports
Web of Science – Publons (dříve ResearcherID)

Návody
Návod k výpočtu Hirschova indexu (H-indexu) autora
Web of Science – často kladené dotazy
ResearcherID – často kladené dotazy
ResearcherID – návod ke vložení záznamu z WOS
ResearcherID – návod ke vložení záznamu z ASEPu

SCOPUS. Bibliografická databáze ze 14 200 odborných recenzovaných seriálů z oblasti přírodních věd, techniky, lékařství a společenských věd od 4 000 vydavatelů, dále z 180 000 odborných webů a 4 patentových databází.

Další informační zdroje

Elsevier
Wiley Online Library
EBSCO

Automatizovaný systém evidence publikací (ASEP)

ASEP je systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v Akademii věd ČR. Jeho jádro tvoří databáze s bibliografickými údaji o publikovaných výsledcích činnosti ústavů AV ČR, která je dostupná prostřednictvím katalogu.

Další informace: Mgr. Marie Kajprová

Hledat v katalogu celé Akademie věd
Hledat v katalogu Ústavu termomechaniky AV ČR
Vložit příspěvek do katalogu (nápověda)
Druhy dokumentů podle formy zveřejnění (ASEP a RIV)
Struktura oborů OECD (Frascati manual) - převodník M17+
Předávání údajů do IS VaVaI – RIV v roce 2020

Jak zapisovat anglickou afiliaci Ústavu termomechaniky v publikovaných výstupech (články, sborníky):

Úplná forma:
Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences
Zkrácená forma
Czech Acad Sci, Inst Thermomech

Katalog vědecké knihovny Ústavu termomechaniky AV ČR
Hledat v katalogu
Odebírané zahraniční časopisy
Název časopisu ISSN Roky odběru Místo uložení
Annual Review of Fluid Mechanics 0066-4189 1996– Praha
ETEP European Transaction on Electrical Power 1430-144X 2006–2010 Praha
International Transactions on Electrical Energy Systems 1546-3109 2011– (pouze online) Praha
Fluid Dynamics Research 0169-5983 2002–2008 Praha
IEEE Computing in Science & Engineering 1521-9615 2006– Praha
IEEE Transactions on Signal Processing 1053-587X 1998–2005 (nepravidelně, nejsou všechna čísla) Plzeň
IEEE Transactions on Plasma Science 0093-3813 2008–2009 Praha
IEEE Transactions on Power Electronics 0885-8993 2008–2009 Praha
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 0885-3010 Tištěné verze 2004–2015 (do sv. 61) Elektronické verze od svazku 62/2015 Praha
International Journal of Heat and Fluid Flow 0142-727X 2002–2008, 2009 (pouze online) Praha
International Journal of Thermophysics 0195-928X 1991–2008, 2009 (pouze online) Praha
Journal of Acoustic Emission 0730-0050 1994– (nepravidelně a se zpožděním i 2 roky) Praha
Journal of Fluid Mechanics 0022-1120 1956–1957, 1959, 1974– Praha
Journal of Fluids and Structures 0889-9746 1991–1997, 1999– Praha
Journal of Thermal Science 1003-2169 2005–2009 Praha
Journal of Sound and Vibration 0022-460X 1974–2002 Praha
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 0965-0393 1999– Praha
TASME - Journal of Applied Mechanics 0021-8936 1974– Praha
TASME - Journal of Fluids Engineering 0098-2202 1975–1987, 1990– Praha
TASME - Journal of Heat Transfer 0022-1481 1969–1981, 1991– Praha
TASME - Journal of Turbomachinery 0889-504X 1988– Praha
Wave Motion 0165-2125 2003–2008, 2009 (pouze online) Plzeň
Strojnícky časopis 0039-2472 1993– Praha
Respekt týdeník 0862-6545 2011– Praha
dTEST – nezávislé testy, víc než jen recenze 2012– Praha
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Bližší informace o cenách služeb získáte v knihovně Ústavu termomechaniky AV ČR. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) K získání výpůjček a kopií ze zahraničních knihoven využíváme služeb Národní technická knihovny a její ceník:
Výpůjčka 250 Kč
Výpůjčka z British Library a ze zámoří 500 Kč
Kopie (za 1–10 stran) 80 Kč
Kopie z British Library (za 1 článek libovolného rozsahu) 350 Kč