Ochránce práv zaměstnanců (ombudsman)

Ústav termomechaniky AV ČR zřídil od 1. ledna 2022 funkci ochránce práv zaměstnanců s cílem předcházet konfliktům v mezilidských vztazích, zlepšovat kulturu chování na pracovišti a zvýšit spokojenost a bezpečnost zaměstnanců. V kompetenci ochránce práv zaměstnanců je zabývat se těmito problémy:

  • rovný přístup,
  • diskriminace,
  • sexuální obtěžování,
  • šikana,
  • překážky v pracovních vztazích.

Při své práci dodržuje ochránce práv zaměstnanců následující principy:

  • hájí oprávněné zájmy zaměstnanců a zaměstnavateli navrhuje opatření k jejich zajištění a ochraně,
  • při zpracování podnětů zaměstnanců upřednostňuje zájmy zaměstnanců před zájmy zaměstnavatele,
  • úzkostlivě dbá na zachování důvěrnosti svěřených informací v míře, kterou umožňují platné zákony a předpisy, a na zachování důstojnosti zaměstnanců,
  • napomáhá posilování důvěry mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Ochránce práv zaměstnanců byl vybrán v otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Je externím spolupracovníkem a nemá předchozí vazby na Ústav termomechaniky AV ČR.

Kontakt

Mgr. Jan Rupp, MBA
e-mail: ombudsman.it(at)seznam.cz

Jan Rupp v současnosti působí jako personální manažer v Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Vystudoval obor sociologii (Bc.) a sociální práci a sociální politiku (Mgr.) na Masarykově univerzitě v Brně. V r. 2015 získal titul MBA na Moravian Business School. Mnoho let úspěšně působil v soukromém sektoru na pozici vedoucího odboru řízení lidských zdrojů a věnoval se metodické pomoci zaměstnancům, řešením konfliktů a nastavování a udržování nediskriminačního prostředí.

Jak zasílat podněty ochránci práv

Podněty pro ochránce práv můžete odesílat e-mailem na adresu výše nebo anonymně prostřednictvím schránky umístěné v přízemí hlavní budovy Ústavu termomechaniky AV ČR vedle nákladního výtahu. Klíče od schránky má pouze ombudsman, který schránku vybírá jednou měsíčně v prvním týdnu měsíce.