Medaile ČVUT pro Jiřího Pleška

Fakulta strojní Českého vysokého učení technického oslavila 160 let své existence dne 16. května 2024 ve slavnostních prostorách Betlémské kaple v Praze. U příležitosti tohoto významného výročí byla Ing. Jiřímu Pleškovi, CSc., zástupci ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, udělena z rukou děkana doc. Miroslava Španiela Spálova medaile za významný přínos k rozvoji Fakulty strojní ČVUT v oblasti teoretických základů strojírenství.