Vedení

Pověřený řízením ústavu

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.

Miroslav Chomát


Zástupce ředitele

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Jiří Plešek


Zástupce ředitele pro vědu a výzkum

Ing. Václav Vinš, Ph.D.

Václav Vinš


Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz a vedoucí technicko-hospodářského úseku

Ing. Michal Blaháček, Ph.D.

 


Rada pracoviště

Předseda: doc. Ing. Jan Červ, CSc.
Místopředseda: prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
Tajemník: Ing. Milan Chlada, Ph.D.

Externí členové:
Ing. Dana Drábová, PhD. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze)
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)

Interní členové:
Ing. Dušan Gabriel, PhD.
Ing. Jaromír Horáček, DrSc.
Ing. Jan Hrubý, CSc.
Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ing. Jiří Plešek, CSc.
Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Dozorčí rada

Předseda: prof. Jan Řídký, DrSc. (místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR)
Místopředseda: RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Tajemník: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)
doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)


Mezinárodní poradní sbor

Předseda: Prof. Dr.-Ing. Roland Span (Ruhr-Universität Bochum, Německo)
Místopředseda: Prof. Kwang-Chun (K. C.) Park (University of Colorado Boulder, USA)
Tajemník: Ing. Patrik Zima, Ph.D.

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer (Polska Akademia Nauk, Polsko)
Prof. Jan Awrejcewicz, Dr. h. c. mult. (Politechnika Łódzka, Polsko)
dr. Edson Costa Santos (Carl Zeiss AG, Německo)
Prof. Doron Shilo (Technion – Israel Institute of Technology, Izrael)
Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick (Leibniz Universität Hannover, Německo)