Vedení

Ředitel

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.


Zástupce ředitele

Ing. Jiří Plešek, CSc.

Jiří Plešek


Zástupce ředitele pro vědu a výzkum

Ing. Václav Vinš, Ph.D.

Václav Vinš


Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz a vedoucí technicko-hospodářského úseku

Ing. Michal Blaháček, Ph.D.


Rada pracoviště

Předseda: Ing. Jiří Plešek, CSc.
Místopředseda: doc. Ing. Jan Červ, CSc.
Tajemník: Ing. Milan Chlada, Ph.D.

Externí členové:
Ing. Dana Drábová, PhD. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Ing. Daniel Jiřička (ÚJV Řež, a. s.)
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní)
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)

Interní členové:
Ing. Dušan Gabriel, PhD.
Ing. Jan Hrubý, CSc.
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Ing. Luděk Pešek, CSc.
Ing. David Šimurda, Ph.D.
Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Dozorčí rada

Předseda: prof. Jan Řídký, DrSc. (místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR)
Místopředsedkyně: RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.
Tajemník: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.)
Ing. Miroslav Punčochář, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)


Mezinárodní poradní sbor

Předseda: Prof. Dr.-Ing. Roland Span (Ruhr-Universität Bochum, Německo)
Místopředseda: Prof. Kwang-Chun (K. C.) Park (University of Colorado Boulder, USA)
Tajemník: Ing. Patrik Zima, Ph.D.

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer (Polska Akademia Nauk, Polsko)
Prof. Jan Awrejcewicz, Dr. h. c. mult. (Politechnika Łódzka, Polsko)
dr. Edson Costa Santos (Carl Zeiss AG, Německo)
Prof. Doron Shilo (Technion – Israel Institute of Technology, Izrael)
Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick (Leibniz Universität Hannover, Německo)