Aktuální opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Aktualizace: 2. 12. 2021

Zaměnstanci jsou povinni dodržovat aktuální bezpečnostní nařízení vyhlašovaná vládou ČR (https://www.vlada.cz) a následující interní opatření:

 • povinné nošení roušek nebo respirátorů při pobytu ve společných prostorách ústavu a v souladu s mimořádným opatřením vlády ČR platným od 25. 10. 2021 také ve všech ostatních vnitřních prostorech tam, kde nelze dodržet odstup mezi osobami nejméně 1,5 m,
 • pravidelná dezinfekce rukou, a to zejména při vstupu do budovy (v budově ÚT jsou za tímto účelem rozmístěny nádobky s dezinfekcí),
 • v případě pozitivního testování na COVID-19 nutnost informovat svého vedoucího a vedoucího technicko-hospodářského úseku,
 • práce z domova je umožněna pracovníkům v odůvodněných případech v maximální délce 2 dny v týdnu na dobu maximálně 3 měsíce (povoluje ředitel na základě žádosti vedoucího útvaru),
 • při návratu z dovolené v zahraničí je nutné dodržovat pravidla Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro případ povinné samoizolace je nutné čerpat dovolenou, případně zdravotní či neplacené volno. Epidemiologická pravidla pro přeshraniční cestování jsou uveřejňována např. na webu Hygienické stanice hl. m. Prahy,
 • důsledné zapisování přítomnosti na pracovišti do docházkových knih oddělení,
 • provozní doba ústavu zůstává i nadále od 6:00 do 22:00 včetně víkendů.

 

Opatření pro pobyty v rekreačním a školicím středisku Mariánská

Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR dále vyhlašuje následující opatření upravující provoz rekreačního a školicího střediska na Mariánské. Pro ubytování od 1. prosince 2021 platí do odvolání následující opatření:

  • Ubytovány mohou být pouze osoby bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
  • Před nástupem ubytování musí objednavatel předložit správci střediska:
   • úplný seznam všech ubytovaných, včetně dětí,
   • telefonní číslo, na kterém ho bude možno v době pobytu v případě potřeby kontaktovat,
   • čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že všichni účastníci splňují následující podmínky:
    • není jim známo, že by u nich aktuálně probíhalo onemocnění COVID-19
    • nebyla jim nařízena karanténa a ani nebyli v kontaktu s osobou, které karanténa nařízena byla a dosud neskončila,
    • nebyli v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19,
   • a že všichni účastníci od 12 let věku včetně splňují aspoň jednu z následujících podmínek:
    • od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
    • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuběhlo více než 180 dnů,
    • mohou se prokázat negativním RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 72 hodin; při pobytu delším než 7 dní bude třeba tuto podmínku splnit znovu; v případě pozitivního výsledku je nutné okamžitě tuto záležitost telefonicky oznámit správci střediska a všechny osoby uvedené ve výše uvedeném seznamu ubytovaných bezodkladně opustí zařízení.
  • Ve středisku je potřeba dbát zvýšených hygienických opatření. U úklidových prostředků bude k dispozici dezinfekční prostředek na mytí podlahy a ostatních povrchů. Při odjezdu je nutné využité prostory (i společné) důkladně umýt a vydezinfikovat.
  • U obou vchodů do střediska bude k dispozici dezinfekční gel na ruce.
  • Doporučujeme ve středisku omezit společné akce různých rodin a skupin ubytovaných.
  • Při pobytu je potřeba dodržovat také aktuální mimořádná opatření proti šíření onemocnění COVID–19 vydaná MZ ČR.
  • Až do odvolání se nesmí používat sauna.
  • Správce střediska má pravomoc při porušení těchto opatření viníka ze střediska vykázat.

Tipy pro práci z domova

Přehled služeb, které můžete využít k zefektivnění práce z domova:

Videokonference a chat:

Whereby.com. Bezplatná online služba, jednoduché použití. Nevyžaduje instalaci, stačí prohlížeč internetu. Jeden z účastníků videokonference musí mít zřízenu virtuální konferenční místnost. K vytvoření místnosti je třeba se registrovat. V místnosti mohou konverzovat 2 účastníci po neomezenou dobu, nebo 50 účastníků až 45 minut. Do konference se vstupuje prostým zadáním adresy místnosti. Lze sdílet obrazovku s ostatními účastníky a zasílat rychlé zprávy (chat).

Pozn.: Pro náročnější pracovní použití lze využít další bezplatné služby, např. Google Hangouts, Microsoft Teams, Webex (aktuálně až pro 100 účastníků v bezplatné variantě), GoToMeeting nebo Zoom. Tyto služby nabízejí více možností, ale jsou poněkud složitější na nastavení a naučení. Zejména pro soukromé použití se dobře hodí Skype.

 

Cloudová úložiště:

Disk Google: 15 GB v cloudovém úložišti zdarma ke každému účtu Google (možno zřídit i na ústavní emailovou adresu), možnost sdílení dokumentů, zálohování počítačů/zařízení.

OneDrive: 5 GB v cloudovém úložišti zdarma od Microsoftu ke každému účtu, stejné služby jako Disk Google.

NextCloud (OwnCloud): Bezplatné řešení ÚT. O přístup je nutno požádat Útvar informačních technologií.

 

Řízení projektů:

Asana: Bezplatná online služba. Umožňuje zadávat úkoly kolegům, sledovat jejich průběh, zadané úkoly umí rozesílat mailem.

Trello: Jednoduchá a přehledná online služba umožňující řízení pracovního týmu i v bezplatné variantě.