Aktuální opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Aktualizace: 27. 3. 2021

Nadále budou dodržována aktuální bezpečnostní nařízení vyhlašovaná vládou ČR (https://www.vlada.cz). Na ÚT zůstávají v platnosti zejména tato opatření:

 • Ve spolupráci s vedoucími útvarů je nařizována zaměstnancům práce z domova v maximální možné míře (od 29. 10. 2020 do odvolání),
 • provozní doba v ústavu se omezuje na dobu od 6:00 do 22:00 včetně víkendů (od 3. 12. 2020 do odvolání),
 • povinné nošení respirátorů (kategorie FFP2 nebo vyšší) při pobytu ve společných prostorách ústavu (od 25. 2. 2021 do odvolání),
 • pravidelná dezinfekce rukou, a to zejména při vstupu do budovy (v budově ÚT jsou za tímto účelem rozmístěny nádobky s dezinfekcí),
 • v případě pozitivního testování na COVID-19 nutnost informovat svého vedoucího a vedoucího technicko-hospodářského úseku,
 • zákaz zahájení všech služebních cest, zahraničních i domácích, výjimku může udělit pouze ředitel,
 • při návratu ze zahraničí je nutné bezodkladně kontaktovat vedoucího oddělení,
 • po návratu z dovolené v zahraničí nutnost čerpat dovolenou, případně neplacené volno v ČR v minimální délce jeden týden (od 21. 9. 2020 do odvolání)
 • důsledné zapisování přítomnosti na pracovišti do docházkových knih oddělení.

Povinné pravidelné testování na pracovišti

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí být všichni zaměstnanci přítomní na pracovišti pravidelně testováni na Covid-19. Testování se týká všech zaměstnanců ÚT kromě níže uvedených výjimek:

 • osob, které prodělaly Covid-19 v uplynulých 90 dnech, nemají příznaky nemoci a mají lékařskou zprávu či potvrzení od lékaře o prodělané nemoci,
 • osob s ukončeným očkováním a s certifikátem o očkování, u kterých od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů a nejeví příznaky onemocnění Covid-19,
 • osob, které mají potvrzení o negativním PCR či antigenním testu, které není starší než 7 dnů,
 • zaměstnanců pracujících z domova.

Zaměstnanci, kterých se týká testování, se po příchodu do práce mezi 8 a 14.30 dostaví do zasedací místnosti A, kde obdrží další pokyny. Testování se provádí v pravidelných týdenních intervalech. V případě práce z domova nebo dovolené se test neprovádí, po návratu na pracoviště se však musí zaměstnanec ihned po příchodu na pracoviště otestovat.

Testování na pobočkách v Plzni a Novém Kníně zajistí vedoucí poboček testy dodanými z ÚT v Praze. Na detašovaných pracovištích na vysokých školách testování zajistí školy.


Opatření pro pobyty v rekreačním a školicím středisku Mariánská

Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR dále vyhlašuje tato opatření upravující provoz rekreačního a školicího střediska na Mariánské:

 • S platností od 13. října 2020 až do odvolání jsou zrušeny veškeré pobyty ve školicím a rekreačním středisku Mariánská.

Tipy pro práci z domova

Přehled služeb, které můžete využít k zefektivnění práce z domova:

Videokonference a chat:

Whereby.com. Bezplatná online služba, jednoduché použití. Nevyžaduje instalaci, stačí prohlížeč internetu. Jeden z účastníků videokonference musí mít zřízenu virtuální konferenční místnost. K vytvoření místnosti je třeba se registrovat. V místnosti mohou konverzovat nejvíce 4 účastníci. Do konference se vstupuje prostým zadáním adresy místnosti. Lze sdílet obrazovku s ostatními účastníky a zasílat rychlé zprávy (chat).

Pozn.: Pro náročnější pracovní použití lze využít další bezplatné služby, např. Google Hangouts, Microsoft Teams, Webex (aktuálně až pro 100 účastníků v bezplatné variantě), GoToMeeting nebo Zoom. Tyto služby nabízejí více možností, ale jsou poněkud složitější na nastavení a naučení. Zejména pro soukromé použití se dobře hodí Skype.

 

Cloudová úložiště:

Disk Google: 15 GB v cloudovém úložišti zdarma ke každému účtu Google (možno zřídit i na ústavní emailovou adresu), možnost sdílení dokumentů, zálohování počítačů/zařízení.

OneDrive: 5 GB v cloudovém úložišti zdarma od Microsoftu ke každému účtu, stejné služby jako Disk Google.

NextCloud (OwnCloud): Bezplatné řešení ÚT. O přístup je nutno požádat Útvar informačních technologií.

 

Řízení projektů:

Asana: Bezplatná online služba. Umožňuje zadávat úkoly kolegům, sledovat jejich průběh, zadané úkoly umí rozesílat mailem.

Trello: Jednoduchá a přehledná online služba umožňující řízení pracovního týmu i v bezplatné variantě.