Aktuální opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Aktualizace: 28. 7. 2021

Nadále budou dodržována aktuální bezpečnostní nařízení vyhlašovaná vládou ČR (https://www.vlada.cz). Na ÚT zůstávají v platnosti zejména tato opatření:

 • povinné nošení roušek nebo respirátorů při pobytu ve společných prostorách ústavu,
 • pravidelná dezinfekce rukou, a to zejména při vstupu do budovy (v budově ÚT jsou za tímto účelem rozmístěny nádobky s dezinfekcí),
 • v případě pozitivního testování na COVID-19 nutnost informovat svého vedoucího a vedoucího technicko-hospodářského úseku,
 • práce z domova je umožněna pracovníkům v odůvodněných případech v maximální délce 2 dny v týdnu na dobu maximálně 3 měsíce (povoluje ředitel na základě žádosti vedoucího útvaru),
 • při návratu z dovolené v zahraničí je nutné dodržovat pravidla Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro případ povinné samoizolace je nutné čerpat dovolenou, případně zdravotní či neplacené volno. Epidemiologická pravidla pro přeshraniční cestování jsou uveřejňována např. na webu Hygienické stanice hl. m. Prahy,
 • důsledné zapisování přítomnosti na pracovišti do docházkových knih oddělení,
 • provozní doba ústavu zůstává i nadále od 6:00 do 22:00 včetně víkendů.

 

Opatření pro pobyty v rekreačním a školicím středisku Mariánská

Ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR dále vyhlašuje tato opatření upravující provoz rekreačního a školicího střediska na Mariánské:

 • Pro ubytování od 1. června 2021 platí do odvolání následující opatření:
  • Ubytovány mohou být pouze osoby bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
  • Před nástupem ubytování musí objednavatel předložit správci střediska:
   • úplný seznam všech ubytovaných, včetně dětí,
   • telefonní číslo, na kterém ho bude možno v době pobytu v případě potřeby kontaktovat,
   • čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že všichni účastníci od 6 let věku včetně splňují některou z těchto podmínek:
    • mají dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 a nebo uplynulo minimálně 22 dní a maximálně 90 dní od podání první dávky očkovací látky,
    • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RT-PCR nebo POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuběhlo více než 180 dnů,
    • mohou se prokázat negativním RT-PCR nebo antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin; při pobytu delším než 7 dní bude třeba si na místě udělat samotest vždy po uplynutí 7 dnů pobytu; v případě pozitivního výsledku je nutné okamžitě tuto záležitost telefonicky oznámit správci střediska a všechny osoby uvedené ve výše uvedeném seznamu ubytovaných bezodkladně opustí zařízení.
  • Ve středisku je potřeba dbát zvýšených hygienických opatření. U úklidových prostředků bude k dispozici dezinfekční prostředek na mytí podlahy a ostatních povrchů. Při odjezdu je nutné využité prostory (i společné) důkladně umýt a vydezinfikovat.
  • U obou vchodů do střediska bude k dispozici dezinfekční gel na ruce.
  • Doporučujeme ve středisku omezit společné akce různých rodin a skupin ubytovaných.
  • Při pobytu je potřeba dodržovat také aktuální mimořádná opatření proti šíření onemocnění COVID–19 vydaná MZ ČR.
  • Až do odvolání se nesmí používat sauna.
  • Přítomnost psů je v zařízení zakázána.
  • Správce střediska má pravomoc při porušení těchto opatření viníka ze střediska vykázat.

Tipy pro práci z domova

Přehled služeb, které můžete využít k zefektivnění práce z domova:

Videokonference a chat:

Whereby.com. Bezplatná online služba, jednoduché použití. Nevyžaduje instalaci, stačí prohlížeč internetu. Jeden z účastníků videokonference musí mít zřízenu virtuální konferenční místnost. K vytvoření místnosti je třeba se registrovat. V místnosti mohou konverzovat 2 účastníci po neomezenou dobu, nebo 50 účastníků až 45 minut. Do konference se vstupuje prostým zadáním adresy místnosti. Lze sdílet obrazovku s ostatními účastníky a zasílat rychlé zprávy (chat).

Pozn.: Pro náročnější pracovní použití lze využít další bezplatné služby, např. Google Hangouts, Microsoft Teams, Webex (aktuálně až pro 100 účastníků v bezplatné variantě), GoToMeeting nebo Zoom. Tyto služby nabízejí více možností, ale jsou poněkud složitější na nastavení a naučení. Zejména pro soukromé použití se dobře hodí Skype.

 

Cloudová úložiště:

Disk Google: 15 GB v cloudovém úložišti zdarma ke každému účtu Google (možno zřídit i na ústavní emailovou adresu), možnost sdílení dokumentů, zálohování počítačů/zařízení.

OneDrive: 5 GB v cloudovém úložišti zdarma od Microsoftu ke každému účtu, stejné služby jako Disk Google.

NextCloud (OwnCloud): Bezplatné řešení ÚT. O přístup je nutno požádat Útvar informačních technologií.

 

Řízení projektů:

Asana: Bezplatná online služba. Umožňuje zadávat úkoly kolegům, sledovat jejich průběh, zadané úkoly umí rozesílat mailem.

Trello: Jednoduchá a přehledná online služba umožňující řízení pracovního týmu i v bezplatné variantě.