Kontakty

Pohled na Ústav termomechaniky

Hlavní sídlo

(vědecká oddělení, knihovna, vědecké společnosti):
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8
Česká republika
Tel. (ústředna): 266 053 022

Sekretariát ředitele
Tel.: 266 052 021
E-mail: secr@nullit.cas.cz

Ekonomický úsek
Ing. Michal Blaháček, Ph.D., tel. 266 053 122, blahacek@nullit.cas.cz

Mzdový a personální úsek
Růžena Černická, tel. 266 053 064, cernicka@nullit.cas.cz
Jana Peroutková, tel. 266 052 578, janaper@nullit.cas.cz

Popularizace, transfer znalostí
Ing. Patrik Zima, Ph.D., tel. 266 053 392, zimap@nullit.cas.cz

Telefonnní seznam
Zobrazit mapu

IČ: 61388998
DIČ: CZ61388998

Bankovní spojení:

Platby v Kč:
Banka: ČSOB a.s., Praha 8, Ke Stírce 50
Název účtu: Ústav termomechaniky AV ČR
Číslo účtu: 101289018/0300

Platby v eurech:
Banka: ČSOB a.s., Praha 8, Ke Stírce 50
Název účtu: Ustav termomechaniky AV CR,v.v.i.
Číslo účtu: 282140246/0300
BIC, SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8214 0246

ID datové schránky: s8fnqns

Pobočka při FS ČVUT v Praze:
Centrum energetiky
pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta strojní
Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
tel.: 224 352 577, 224 352 539
Zobrazit mapu

Pobočka při FSI VUT v Brně:
Odbor mechatroniky
pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno
tel.: 541 142 891
Zobrazit mapu

Pobočka při VŠB-TU v Ostravě:
Centrum inteligentních systémů a struktur
pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
A 751, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
tel.: 597 323 267, 597 325 227
Zobrazit mapu

Laboratoř povrchových technologií a degradace materiálů
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Veleslavínova 71/11
301 14 Plzeň
tel.: 377 279 651
Webová stránka
Zobrazit mapu

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Detašované pracoviště v Novém Kníně
Jatecká 511
262 03 Nový Knín
tel.: 318 401 127-8
Zobrazit mapu