Laboratoř rotační laserové vibrometrie

Základní informace o projektu:

Název operačního programu: OP Praha Konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.2.16
Číslo prioritní osy: 16.3 (Inovace a podnikání)
Číslo oblasti podpory: 16.3.1 (Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí)
Číslo výzvy: 11

Příjemce:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, DIČ: CZ 61388998
Projektový manažer: 
Ing. Pavel Procházka, CSc.

logo OPPK

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění konkurenceschopnosti a posílení rozvoje vědních oborů dynamiky rotujících soustav a bezkontaktních měřicích a diagnostických systémů nejen v rámci vědecké a odborné komunity v ČR, ale i základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu v Evropské unii. Uvedené vědní obory nacházejí uplatnění v energetice a ve výrobě rotačních strojů velkých výkonů – turbín, kompresorů a ventilátorů.

Bezkontaktní laserová vibrometrie

Laserová vibrometrie je bezkontaktní metoda měření vibrací povrchů těles pomocí laserového paprsku. Měření probíhá na principu Dopplerova efektu, ke kterému dochází při interferenci přímého laserového paprsku a paprsku odraženého od chvějícího se povrchu. Tato metoda ze svého principu měří rychlost pohybu povrchu tělesa ve sledovaném bodě. Skenováním povrchu tělesa pomocí skenovacího vibrometru lze získat obraz vibrací celého povrchu tělesa. Pomocí optického derotátoru synchronizovaného s rotujícím tělesem lze obraz zastavit a skenování vibrací provádět i na rotujících tělesech.

Vybavení laboratoře:

Laboratoř má toto základní vybavení:

 • laserový scanovací vibrometr s derotátorem a kalibračním vibrometrem
 • modelové oběžné lopatkové kolo s pohonem a regulací
 • systém vakuování modelového kola pro vyloučení aerodynamických budicích sil
 • elektromagnetický systém pro programově řízené vybuzení vibrací modelového kola
 • bezkontaktní měřicí systém axiálních a obvodových výchylek modelového kola
 • kalibrační tenzometrický systém s kroužkovým přenosem
ilustrace
ilustrace

Laserový scanovací vibrometr P5V-SOO-H

Laserový scanovací vibrometr s derotátorem je unikátní nejmodernější zařízení, které dosud v ČR nebylo nikde pořízeno. Jde o univerzální zařízení, které může zásadním způsobem přispět k rozšíření dosavadních poznatků o chvění a tvarech kmitů částí strojů na sledovaném povrchu.

Technologie vibrometru nalezne uplatnění v následujících výzkumných oblastech:

 • Experimentálně výzkum a modelování účinků dynamického namáhání superponovaného na velké statické složky vyvozené odstředivou silou při rotaci. Smyslem je posoudit správnost výpočtů metodou konečných prvků (FEM), korekci frekvenčně-modálních vlastností struktur a definování počátečních okrajových podmínek pro výpočty.
 • Vývoj nových diagnostických systémů pro podmínky s kritickými parametry a přetížením až 105 g.
 • Sledování vzniku a šíření trhlin v modelech prvků strojních částí za rotace.
 • Výzkum a rozvoj nových měřicích metod pro kontinuální sledování vibrací a poškození rotujících částí strojů
 • Vývoj nových typů snímačů a budicích systémů pro experimentální modelový výzkum.
 • Využití jako kalibrační etalon při výzkumu a vývoji nových bezdotykových vibrodiagnostických zařízení.

Technické údaje:

Měřitelná rychlost vibrací: 0,001–10 m/ s
Rozlišení 24 bitů
Frekvenční rozsah do 100 kHz

Doplňkové vybavení:

Optický derotátor PSV-A-440 (měření rotujících objektů do rychlosti až 10000 ot./min, skenovací úhel > ± 3°)
Referenční jednobodový vibrometr OFV-5OOO se snímačem OFV-505 a dekodérem VD-09
Enkodér signálu

Modelové oběžné kolo

Modelové oběžné kolo má následující vybavení:

 • Vysokootáčkové oběžné modelové kolo s prizmatickými lopatkami
 • Pohon s regulací
 • Budicí systém s programovým řízením
 • Telemetrický tenzometrický měřící systém
 • Bezkontaktní vibrodiagnostický systém

Modelové oběžné kolo je vybaveno vlastním výkonným pohonem, sofistikovanou regulací otáček a speciálně navrženými budicími a měřicími systémy. Je umístěno ve vzduchotěsném krytu, ze kterého lze odčerpat vzduch pomocí dvojice vývěv, což umožňuje dosáhnout velmi vysoké rychlosti otáčení kola.

Kontakt

projektový manažer
Ing. Pavel Procházka, CSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8
proch(zavináč)it.cas.cz
tel.: (+420) 266 053 171