Máte dotazy nebo potíže s webovými stránkami?

Obraťte se na Ing. Patrika Zimu, Ph.D. (webmaster@nullit.cas.cz). V případě nedostupnosti můžete oslovit následující kolegy: Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Jana Lahovská.

 

Potřebujete opravit jméno, tituly, telefon nebo granty?

Uvedené údaje nelze upravit na webu ÚT AV ČR, protože se na web kopírují z intranetové databáze zaměstnanců. Kontaktujte správce intranetu (Ing. Pavel Formánek).

 

Základní pojmy

web (také webové stránky, internetové stránky) – oficiální prezentace ÚT AV ČR pro veřejnost na adrese http://www.it.cas.cz

intranet – interní síť služeb pro zaměstnance ÚT AV ČR na adrese http://intranet.it.cas.cz

 

Registrace účtu na webu ÚT AV ČR

Na adrese www.it.cas.cz klikněte v záhlaví vpravo na položku Přihlásit. Na přihlašovací obrazovce klikněte na odkaz Registrace pro zaměstnance Ústavu termomechaniky AV ČR zde. Zadejte pracovní e-mailovou adresu zaměstnance ÚT AV ČR (vaše soukromá adresa nebude rozpoznána). Na vaši adresu bude odeslán e-mail s odkazem pro vytvoření hesla. Může se stát, že e-mail naleznete v nevyžádané poště. Klikněte na odkaz ve zprávě. Zvolte si heslo a klikněte na tlačítko Vytvořit heslo. Můžete použít silné heslo nabízené systémem, nebo jej vymazat a zadat své vlastní bezpečné heslo.

 

Přihlášení na web ÚT AV ČR

Na adrese www.it.cas.cz klikněte v záhlaví vpravo na položku Přihlásit. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno (část e-mailové adresy před znakem @) a heslo vytvořené v předchozím kroku.

Pokud máte e-mailovou adresu osoba@nullit.cas.cz, můžete jako přihlašovací jméno použít „osoba“ nebo „osoba@nullit.cas.cz“. Pokud chcete z nějakého důvodu změnit přihlašovací jméno, obraťte se na správce webu (viz výše).

Po přihlášení můžete upravit svůj profil a uložit jej kliknutím na tlačítko Uložit. Poté můžete kliknout na Odhlásit.

 

Co web ÚT AV ČR nabízí

  • Můžete upravit svůj profil zaměstnance. Základní údaje (jméno, tituly, telefon, e-mail a seznam grantů) se kopírují z intranetové databáze. Pokud chcete změnit tyto údaje, obraťte se na správce intranetu (viz výše).
  • Do profilu můžete vložit své ResearcherID či odkazy na profesní sítě LinkedIn a ResearchGate. Pokud tak učiníte, nemusíte do profilu ručně vkládat seznamy svých publikací.
  • Vždy vyplňujte českou i anglickou verzi profilu. Příklad dobře vyplněného profilu zaměstnance naleznete zde: http://www.it.cas.cz/nemec. Dobře znamená zpravidla stručně a strukturovaně, bez zbytečného formátování. Pamatujte, že váš profil se stává součástí oficiální webové prezentace vašeho zaměstnavatele. Zdržte se tedy uvádění informací, které nejsou relevantní pro vaši práci v ÚT AV ČR.
  • Pokud potřebujete na webu samostatný prostor pro širší prezentaci vědecké práce, která se vymyká zařazení do oddělení / laboratoře (např. prezentace projektu atd.), obraťte se na správce webu (viz výše).
  • Pokud jste byli vedoucím oddělení určeni jako správce stránek laboratoře, obraťte se na správce webu, který vám přidělí příslušná práva. Na stránce laboratoře můžete kromě stručného popisu vyplnit tyto karty: Výzkum, Lidé, Přístrojové vybavení, Doktorské studium, Další informace. Vždy vyplňujte českou i anglickou verzi stránek laboratoře.
  • Nový web se zobrazuje přátelsky i na tabletech a mobilních telefonech. Vyzkoušejte to!