Jak na to…

Máte dotazy nebo potíže s webovými stránkami?

Obraťte se na Ing. Patrika Zimu, Ph.D. (webmaster@nullit.cas.cz). V případě nedostupnosti můžete oslovit následující kolegy: Ing. Tomáš Němec, Ph.D., Jana Lahovská.

 

Chcete vyplnit údaje na své osobní webové stránce?

Zaregistrujte si účet na webu ÚT AV ČR (viz níže), přihlaste se a v nabídce Uživatelé > Profil vložte požadované údaje. Údaje uložte kliknutím na tlačítko Odeslat.

 

Potřebujete opravit jméno, tituly, telefon nebo granty?

Uvedené údaje nelze upravit na webu ÚT AV ČR, protože se na web kopírují z databáze zaměstnanců. Změnu jména a titulů hlaste mzdové účetní, ostatní údaje vedoucímu THÚ.

 

Web vs. Intranet

Web (také webové stránky, internetové stránky) jsou oficiální prezentací ÚT AV ČR pro veřejnost na adrese http://www.it.cas.cz, zatímco intranet je interní síť určená výlučně pro zaměstnance ÚT AV ČR na adrese http://intranet.it.cas.cz a s návody na této stránce nesouvisí.

 

Registrace účtu na webu ÚT AV ČR

Na adrese www.it.cas.cz klikněte v záhlaví vpravo na položku Přihlásit. Na přihlašovací obrazovce klikněte na odkaz Registrace pro zaměstnance Ústavu termomechaniky AV ČR zde. Zadejte pracovní e-mailovou adresu zaměstnance ÚT AV ČR (vaše soukromá adresa nebude rozpoznána). Na vaši adresu bude odeslán e-mail s odkazem pro vytvoření hesla. Může se stát, že e-mail naleznete v nevyžádané poště. Klikněte na odkaz ve zprávě. Zvolte si heslo a klikněte na tlačítko Vytvořit heslo. Můžete použít silné heslo nabízené systémem, nebo jej vymazat a zadat své vlastní bezpečné heslo.

 

Přihlášení na web ÚT AV ČR

Na adrese www.it.cas.cz klikněte v záhlaví vpravo na položku Přihlásit. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno (část e-mailové adresy před znakem @) a heslo vytvořené v předchozím kroku.

Pokud máte e-mailovou adresu osoba@nullit.cas.cz, můžete jako přihlašovací jméno použít „osoba“ nebo „osoba@nullit.cas.cz“. Pokud chcete z nějakého důvodu změnit přihlašovací jméno, obraťte se na správce webu (viz výše).

Po přihlášení můžete upravit svůj profil a uložit jej kliknutím na tlačítko Uložit. Poté můžete kliknout na Odhlásit.

 

Co web ÚT AV ČR nabízí

  • Můžete upravit svůj profil zaměstnance. Základní údaje (jméno, tituly, telefon, e-mail a seznam grantů) se kopírují z intranetové databáze. Pokud chcete změnit tyto údaje, obraťte se na správce intranetu (viz výše).
  • Do profilu můžete vložit své WOS ResearcherID či odkazy na profesní sítě LinkedIn a ResearchGate. Pokud tak učiníte, nemusíte do profilu ručně vkládat seznamy svých publikací.
  • Vždy vyplňujte českou i anglickou verzi profilu. Příklad dobře vyplněného profilu zaměstnance naleznete zde: http://www.it.cas.cz/nemec. Dobře znamená zpravidla stručně a strukturovaně, bez zbytečného formátování. Pamatujte, že váš profil se stává součástí oficiální webové prezentace vašeho zaměstnavatele. Zdržte se tedy uvádění informací, které nejsou relevantní pro vaši práci v ÚT AV ČR.
  • Pokud potřebujete na webu samostatný prostor pro širší prezentaci vědecké práce, která se vymyká zařazení do oddělení / laboratoře (např. prezentace projektu atd.), obraťte se na správce webu (viz výše).
  • Pokud jste byli vedoucím oddělení určeni jako správce stránek laboratoře, obraťte se na správce webu, který vám přidělí příslušná práva. Na stránce laboratoře můžete kromě stručného popisu vyplnit tyto karty: Výzkum, Lidé, Přístrojové vybavení, Doktorské studium, Další informace. Vždy vyplňujte českou i anglickou verzi stránek laboratoře.
  • Nový web se zobrazuje přátelsky i na tabletech a mobilních telefonech. Vyzkoušejte to!