Náš ústav po 13 letech opět pořádal mezinárodní konferenci ICNEM

Ve dnech 9. až 14. června 2024 se v Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze konala mezinárodní konference 26th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials, která se sem vrátila po třinácti letech a devíti ročnících. Akce si zachovala tradici neformálního, interaktivního prostředí se 40 účastníky z 10 zemí. Konference se zaměřila na nelineární elastické chování pevných látek a měkkých materiálů, přičemž se věnovala teoretickému pokroku, modelování a praktickým aplikacím v oboru nedestruktivního testování a geofyziky. Díky vyváženému spojení nových a vracejících se účastníků představila špičkový výzkum v této oblasti.