Přednášky ze seminářů oddělení D2

 

Rok Měsíc Přednášející Přednáška
2024 leden Z. Trávníček Bio-inspired fluid flow actuators
2023 listopad Z. Antošová Control of annular air jet by means of swirling effect
září A. I. Fedorčenko Heat transfer at the stagnation point of a free-falling impinging liquid jet
červen  O. Prokopová The influence of structural isomers ration on mixture density
květen J. Hrubý A general model for thermodynamic properties of fluid mixtures based on Helmholtz energy formulations for the components
březen M. Čenský High Pressure Densimeter Apparatus – Construction and testing
leden S. Devani Annular impinging jets and an active control of hysteretic effect
2022 prosinec F. Maršík Předvánoční přednáška o světě
říjen A. I. Fedorčenko On formation of dry spots in heated liquid films
září D. Celný Quick introduction into LaTeX
červen V. Tesař Unexpected behaviour of microbubbles
květen M. Lukianov Measuring Homogeneous Nucleation Rates
duben A. Aminian Engineered fluids: demands for thermophysical property data
únor S. Devani Obecná přednáška o Indii
leden A. Blahut An equation of state for seawater based on a scaled equation of state for water
P. Zima Školení HR Award
2021 listopad Z. Antošová Control of a Round Jet Intermittency by Means of an Annular Synthetic Jet
říjen J. Hrubý
a zástupci laboratoří
Školení BOZP
květen A. Aminian Úvodní přednáška, představení
duben J. Kordík Komparativní testování kapalin s nanočásticemi v souosých výměnících
březen J. Klomfar Poznámky k měření viskozity kapalin Stabingerovým viskozimetrem
leden O. Prokopová Kalibrace komerčního přístroje firmy Anton Paar na měření hustoty tekutin
2020 prosinec T. Lukianova Measuring Homogeneous Nucleation Rates – MATLAB Program for processing experimental data
září D. Celný Run-time cluster criteria for metastable state investigation
únor V. Vinš Density and Surface Tension of Binary Aqueous Mixtures with Special Focus on Low Temperatures
leden V. Tesař Enigmatic flow past 90° sharp entrance edge
2019 listopad M. Čenský  CCS/CCU
říjen
září A. Blahut Měření hustoty podchlazené těžké vody / Density measurement of super cool heavy water
červen M. M. Lukianov An experimental study of heat transfer coefficient of nanofluid R141b/TiO2 at pool boiling
březen A. I. Fedorčenko On disruption of acceleration in the railgun with a metal armature
únor O. Prokopová Ionic liquids in membrane technologies
leden A. Blahut Measurements of density for supercooled ordinary water, heavy water, and seawater at high pressures
2018 listopad V. Tesař Latent heat energy storage and use in intelligent textiles
říjen A. C. Manjarres Thermophysical properties of Ammonia/ionic liquids mixtures as suitable alternative working fluids for absorption refrigeration technology
září V. Vinš Chladicí systém osobního automobilu
červen Z. Trávníček Výzkum syntetizovaných proudů
květen M. Čenský Investigation of Droplet Nucleation in CCS Relevant Systems – Design and Testing
duben Z. Broučková Syntetizovaný a kontinuální proud dopadající na válec
březen V. Tesař Pokrok ve stavbě aerodynamického tunelu pro zkoumání latentního tepla
únor O. Bartoš Představení nového parního tunelu pro studium rozpadu vodních filmů
leden A. Fedorchenko Potpourri on the theme of researches for 2017
2017 listopad J. Hrubý Nová data pro termodynamické vlastnosti vody ve stavu ideálního plynu
říjen A. Blahut Iontové kapaliny jako separační činidla: termodynamická charakterizace / Guarded hot plate: vývoj přístrojů GHP pro měření tepelné vodivosti na ČMI
září M. Duška Polymorphism of Liquid Water, „There and Back Again“
červen J. Kordík Analýza neharmonického buzení generátoru syntetizovaného proudu
květen V. Tesař Thermal energy storage
duben B. Planková Predictions of homogeneous nucleation rates for n-alkanes accounting for the diffuse phase interface and capillary waves
březen Z. Broučková Syntetizovaný proud dopadající na válec – vizualizace a přestup tepla
únor V. Vinš 11 let v Laboratoři kinetiky fázových přechodů
leden M. Součková Měření hustoty iontových kapalin
2016 listopad J. Hošek Konstrukce a realizace optomechanických přístrojů
říjen V. Tesař Fluidické oscilátory pro pěstování řas
září M. Čenský Chemický kyslík-jódový laser ve Fyzikálním ústavu AV ČR
červen F. Maršík Účinnost transformace energie v zatížených zařízeních a v živých systémech
květen T. Roubíček Variational methods for steady-state Darcy/Fick flow in swelling-exhibitting or poro-elastic solids
duben A. Fedorchenko Thermodynamics and kinetics of the glass transition of the one-component metallic melts
březen A.-B. Wang Thin-film Coating/Printing Technology for 3D Printing
únor T. Němec / M. Duška Molecular dynamics simulation of vapour-liquid nucleation of water
leden D. Celný Matematické modelování rovinných a kulových fázových rozhraní pro vícesložkové tekutiny
2015 listopad O. Bartoš Měření částic v přehřáté vodní páře
říjen P. Peukert Vyhodnocování obrazového materiálu z experimentů měření hustoty podchlazené vody
září J. Kordík Optimální rozměry trysek generátorů syntetizovaných proudů buzených reproduktorem
červen Z. Broučková Syntetizovaný proud vody generovaný piezoelektrickým elementem – LIF a PIV
experimenty
květen P. Zima Výzkum nestacionárních jevů v hydrodynamické kavitaci
duben B. Planková A Density Functional Theory for Liquid-Liquid Interfaces of Mixtures Using the Perturbed-Chain Polar Statistical Associating Fluid Theory Equation of State
březen E. Flídr Malý aerodynamický tunel
únor T. Němec Vodikovy palivovy clanek – technologie HTPEM