Ing. Patrik Zima, Ph.D.


Funkce:  vedoucí útvaru
Oddělení:  Útvar pro podporu výzkumu
Telefon: 266053392
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: I-2315-2014
ORCID:
LinkedIn: Linkedin
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Patrik_Zima

Pracovní zkušenosti
Od r. 2022: místopředseda Komise pro posuzování patentů a vynálezů, Ústav termomechaniky AV ČR
2018–2021: člen Komise pro energetiku AV ČR
Od r. 2020: vedoucí implementačního týmu HR Excellence in Research Award, Ústav termomechaniky AV ČR
Od r. 2017: tajemník Rady pro komercializaci, Ústav termomechaniky AV ČR
Od r. 2016: vedoucí Útvaru pro podporu výzkumu, Ústav termomechaniky AV ČR
2015–2016: člen Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
2011–2012: pilotní ověřovatel projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2011 (6 měsíců): samostatný výzkumný a vývojový pracovník, Centrum nových technologií a materiálů (NTC), Plzeň
1998–2015: výzkumný pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR

Vzdělání
2005: Advanced school Fluid dynamics of cavitation and cavitating turbopumps (CISM, Udine, Itálie)
2003: Ph.D., ČVUT FSI Praha, téma „Cavitation Rates and Bubble Dynamics in Gas-Contaminated Water“
1997: Graduate Assistant, University of Cincinnati, USA, College of Engineering, Dept. of Aerospace Engineering
1995: Ing., ČVUT FSI Praha, obor Mechanika tekutin a termodynamika
1994: FINA-Borealis, Antverpy, Belgie, stáž

Vybrané publikace

Zima, P., Fürst, T., Sedlář, M., Komárek, M., Huzlík, R.: Determination of Frequencies of Oscillations of Cloud Cavitation on 2D Hydrofoil from High-Speed Camera Observations. J. Hydrodynamics, ser. B, Vol. 28, Issue 3, 2016, pp. 369–378, http://dx.doi.org/10.1016/S1001-6058(16)60640-6

Sedlář M., Krátký T., Zima, P.: Numerical Analysis of Unsteady Cavitating Flow around balancing Drum of Multistage Pump. Intl. J. Fluid Machinery and Systems, Vol. 9 (2016) No. 2, p. 119-128.

Sedlář, M., Zima, P., Komárek, M.: Numerical Prediction of Erosive Potential of Unsteady Cavitating Flow around Hydrofoil. Appl. Mech. and Mat., 2014, Vol. 565, pp. 156–163, http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.565.156

Zima, P., Sedlář, M.: Modeling bubble collapse aggressiveness in traveling bubble cavitation using bubble breakup model, Proc. 8th Intl. Symp. on Cavitation, CAV2012 – No. 209, August 13-16, 2012, Singapore, pp. 182-186.

Zima P., Maršík F.: Cavitation rates in water with dissolved gas and other impurities. J. Therm. Sci., Vol. 12 (2003), No. 2, 151-156, 170, http://dx.doi.org/10.1007/s11630-003-0057-1

Granty

2020–2022EF18_054/0014697Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR
2020–2022EF18_053/0017555Podpora zahraničních stáží pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR, část II
2018–2021EF16_027/0008500Podpora zahraničních stáží pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR
2013–2015GA13-23550SExperimentální výzkum a matematické modelování nestacionárních jevů při hydrodynamické kavitaci
2010–2012GAP101/10/1428Mechanizmy kolapsu a štěpení ultrazvukem buzených kavitačních bublin v blízkosti pevné stěny v Newtonské kapalině
2007–2009GA101/07/1612Vliv fyzikálních vlastností vody na nukleaci bublin a kavitační poškození v čerpadlech
2004–2006GP101/04/P108Ověření zobecněné teorie nukleace pro podmínky kavitace ve vodě v hydrodynamických strojích (garant prof.Maršík)