foto

Ing. Jan Hrubý, CSc.

Telefon +420 266 053 762 E-mail hruby@it.cas.cz Místnost M2504 Oddělení Oddělení D 2 – Termodynamika Funkce vedoucí oddělení termodynamiky Odborné zaměření Experimentální a teoretický výzkum v oboru termodynamiky, metastabilních stavů, nukleace, Cahn-Hilliardovy teorie fázových rozhraní, stavových rovnic, vícefázového proudění
Životopis
Vzdělání
1993 CSc. - Akademie věd ČR, Ústav termomechaniky, termodynamika a dynamika tekutin
1988 Ing. - České vysoké učení technické v Praze, strojní inženýrství
   
Zaměstnání
2006 předseda Národního komitétu IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam)
2005 vedoucí oddělení termodynamiky
1998–2004 zástupce vedoucího oddělení termodynamiky
1997 vedoucí laboratoře kinetiky fázových přechodů
1995 výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AVČR, oddělení termodynamiky
   
Zahraniční stáže
1999–2000 Technical University Eindhoven, Dept. of Applied Physics, Eindhoven, Nizozemí: Teoretický a experimentální výzkum vícesložkové nukleace za vysokých tlaků, aplikace na zpracování zemního plynu. (14 měsíců).
1998 University of Cologne, Institute for Physical Chemistry: Experimentální určení nukleačních rychlostí v binárních systémech (2 měsíce).
1994–1995 Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Abt. Kinetik der Keimbildung, Göttingen, Německo: Experimetální určení nukleačních rychlostí pomocí expanzní komory (18 měsíců).
1993 Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen, Německo: Optické metody mechaniky tekutin (2 měsíce).

Členství ve vědeckých společnostech
 • Česká aerosolová společnost
 • Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS, pracovní skupina Termofyzikální vlastnosti vody TPWS
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Vybrané publikace v impaktovaných časopisech 
 1. Pátek J., Hrubý J., Klomfar J., Součková M., Harvey A.H.: Reference Correlations for Thermophysical Properties of Liquid Water at 0.1 MPa. Journal of Chemical and Physical Reference Data 38, 21-29 (2009).
 2. Feistel R., Wright D.G., Miyagawa K., Hrubý J., Jackett D.R., McDougall T.J., Wagner W.: Development of Thermodynamic Potentials for Fluid Water, Ice and Seawater: A New Standard for Oceanography. Ocean Sci. 4, 275–291 (2008).
 3. Maršík F., Němec T, Hrubý J., Demo P., Kožíšek Z., Petr V., Kolovratník M.: Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures. J. Solution Chem. 37, 1671–1708 (2008).
 4. Hrubý J., Labetski D. G., Van Dongen M. E. H.: Gradient theory computation of the radius-dependent surface tension and nucleation rate for n-nonane clusters. J. Chem. Phys. 127, 164720-1 – 164720-14 (2007).
 5. Peeters P., Pieterse G., Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: Multi-component droplet growth I: Experiments with supersaturated n-nonane vapor and water vapor in methane. Phys. Fluids. 16, 2567-2574 (2004).
 6. Delale C.F, Hrubý J, Maršík F Homogeneous bubble nucleation in liquids: The classical theory revisited. J. Chem. Phys. 118, 792-806 (2003).
 7. Peeters P.,Hrubý J., Van Dongen M. E. H.: High pressure nucleation experiments in binary and ternary mixtures. J. Phys. Chem. B 105, 11763-11771 (2001).
Konferenční příspěvky
 1. Hrubý J., Kolovratník M., Ždímal V., Jiříček I., Bartoš O., Moravec P.: Determination of the heterogeneous nuclei in the superheated steam using a new sampling technique. In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Athens, 2007, pp. 861-866.
 2. Krejčí P., Hrubý J., Ždímal V., Trávníček Z.: Laminar co-flow tube for homogenous binary nucleation study. Report Series in Aerosol Science 83, , Helsinki: FAAR, 2006, pp. 161-164.
 3. Richtr K., Hrubý J., Mareš R.: Surface Tension of Supercooled Water: On The Way. In: Report Series in Aerosol Science 83, Helsinki: FAAR, 2006, pp. 308-311.
 4. Hrubý J., Holten V.: A two-structure model of thermodynamic properties and surface tension of supercooled water. In: Water, Steam, and Aqueous Solutions for Electric Power. Advances in Science and Technology. Kyoto: Maruzen Co., 2005.
 5. Kodymová J., Hrubý J., Špalek O., Jirásek V., Čenský M., Zagidullin M. V., Nikolaev V.D., Svistun M.I., Khvatov N.A.. Hager G. D.: Advanced concepts of singlet oxygen generator for a chemical oxygen-iodine laser. In: Proceedings of the AIAA Plasmadynamics and Laser Conference 36. Toronto: AIAA, 2005. pp. 1-11.
 6. Hrubý J.: How Stationary Is the Stationary Cluster? In: Nucleation and atmospheric aerosols 2004. Kyoto : Kyoto University Press, 2004, s. 268-272.
Projekty
2018-2020 TH03020313Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin
2018-2022 EF16_019/0000753Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií (Bio-CCS/U)
2018-2019 8J18FR008Společný francouzsko-český výzkum podchlazených vodných systémů
2016-2017 INGO II LG15040Zastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v letech 2016-2017
2016-2018 GA16-02647SVlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.
2014-2016 TA04011656Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti
2014-2017 7F14466Fázové přechody v CCS systémech
2013-2015 IAPWS - LG - INGZastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS).
2011-2015 GAP101/11/1593Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup
2009-2012 GA101/09/1633Vývoj a aplikace nových experimentálních metod pro měření heterogenních částic v přehřáté páře
2009-2013 IAA200760905Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech
2009-2012 LA09011Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS
2005-2007 GA101/05/2214Metastabilní voda a vodní pára
2005-2007 GA101/05/2524Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader ve vodní páře
2003-2003 GA101/03/Z031Výzkum vzniku sekundárních atmosférických aerosolů jako jedné z příčin klimatických změn
2002-2006 IAA2076203Vývoj experimentálních metod pro měření rychlosti nukleace ve směsích přítomných v čisté a znečištěné atmosféře
2000-2002 GA101/00/1282Vznik atmosférického aerosolu z plynných spalin fosilních paliv: nukleace kapiček v systému kyselina sírová-voda
Výuka
 • vedoucí diplomových a disertačních prací studentů Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni
 • vyučující předmětů „Technická termodynamika“, „Termofyzikální vlastnosti tekutin“ na Technické univerzitě Liberec

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS