Ing. Jaroslav Klomfar


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053052
Místnost:  M3217
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Vzdělání
1989 Ing. – České vysoké učení technické v Praze, strojní inženýrství, obor aplikovaná mechanika
   
Zaměstnání
1989 výzkumný pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR, oddělení termodynamiky
   

Členství ve vědeckých společnostech

  • 1993 Člen Českého národního komitétu pro vlasnosti vody a vodní páry 

Vybrané publikace

Researcher ID: G-8343-2014

Granty