Ing. Zuzana Antošová, Ph.D.


Funkce: 
Oddělení:  Oddělení D 2 – Termodynamika
Telefon: 266053158, 266053353, 266053483
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-6417-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0001-9385-1653
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Zuzana_Brouckova

od roku 2009 Ústav termomechaniky AV ČR, odd. D2 Termodynamika

2010 Bc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
2012 Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
2018 Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Zahraniční stáže
červenec 2014 a květen 2015: National Taiwan University, Institute of Applied Mechanics, Taiwan R.O.C. (2 měsíce)
únor - duben 2016: Eindhoven University of Technology (TU/e), Dep. Mechanical Engineering, Nizozemí (3 měsíce)
říjen 2018 - březen 2019: University of Manchester, School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering (MACE), Velká Británie (6 měsíců)

Vybrané publikace

Z. Trávníček, Z. Broučková, A Synthetic Jet Issuing from a Bio-Inspired Actuator with an Oscillating Nozzle Lip.
J. Fluids Eng.-Trans. ASME 140 (2018) 101104.

Z. Broučková, P. Šafařík, Z. Trávníček, A parameter map of synthetic jet regimes based on the Reynolds and Stokes numbers: commentary on the article by Rimasauskiene et al.
Mech. Syst. Signal Proc. 68-69 (2016) 620-623.

Z. Broučková, Z. Trávníček, Visualization study of hybrid synthetic jets.
J. Vis. 18 (2015) 581-593.

J. Kordík, Z. Broučková, Z. Trávníček, Impinging jet-based fluidic diodes for hybrid synthetic jet actuators.
J. Vis. 18 (2015) 449-458.

Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, T.Vít, Visualization of synthetic jet formation in air.
J. Vis. 18 (2015) 595-609.

Z. Broučková, S.-S. Hsu, A.-B. Wang, Z. Trávníček, Water synthetic jet driven by a piezoelectric actuator – LIF and PIV experiments.
Advanced Materials Research 1104, (2015) 45–50.

J. Kordík, Z. Broučková, T. Vít, M. Pavelka, Z. Trávníček, Novel methods for evaluation of the Reynolds number of synthetic jets.
Exp. Fluids 55 (2014).

Z. Trávníček, V. Tesař, Z. Broučková, K. Peszyński, Annular impinging jet controlled by radial synthetic jets.
Heat Transf. Eng. 35(16–17) (2014) 1450–1461.

Z. Trávníček, Z. Broučková, J. Kordík, Formation criterion for synthetic jets at high Stokes numbers.
AIAA J. 50 (9) (2012) 2012-2017.

Granty