Konsorcium Brain4Industry – evropský digitální inovační hub pro malé a střední firmy

Brain4Industry je vědecko-technologické konsorcium, které umožňuje malým a středním průmyslovým podnikům aplikovat výsledky špičkového technologického výzkumu do každodenní výrobní praxe. Zaměřuje se na oblast digitalizace, aditivních a laserových technologií, umělé inteligence, inovativních materiálů a povlakových systémů.

Specializuje se na výzkum a vývoj produktu, celý výrobní řetězec a jeho udržitelnost. Pomáhá také s vývojem řešení a optimalizací výrobních procesů s cílem zvýšit přidanou hodnotu firem a zefektivnit výrobu.

Konsorcium nabízí komplexní ekosystém pro inovace, špičkové technologie, odborné znalosti, doprovodná školení a poradenské služby a podporu na míru. Díky statutu Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH) mohou malé a střední firmy využít služby a technologické zázemí konsorcia v rámci podpory de minimis.

Své sídlo má v Dolních Břežanech v inovačním centru, kde je možné využít také širokou škálu aditivních technologií, školicí prostory i sdílené kanceláře v rámci společných projektů.

V rámci konsorcia se Ústav termomechaniky AV ČR specializuje na poskytování odborných výzkumných služeb pro malé a střední firmy založené na metodách nedestruktivního testování a hodnocení materiálů a konstrukcí pro systémy včasného varování. Ústav termomechaniky dlouhodobě rozvíjí know-how v oblastech, jako jsou akustická emise s prvky umělé inteligence, nelineární ultrazvukové metody či senzory na bázi vláknové optiky s Braggovými mřížkami.