Zaměřeno na naše vědkyně

Informace

Statistiky o ženách v EU
Statistiky o vědkyních v ČR
What’s the situation of women in science in the Czech Republic today?
Stručná analýza vývoje podílu uchazeček o grant ERC v ČR v letech 2007 – 2021

Média o vědkyních

Top české vědkyně
První české absolventky VŠ byly výsledkem emancipace na konci 19. století
Ženy, které změnily svět
Studentek technických oborů je stále málo. O svých vlohách mnohdy neví
Nobelovu cenu za ekonomii získala historička ekonomie za analýzy pay gap.
„Nobelovku pro juniory“ získala Češka
Kampaň „Orange the world“

Psychologie společenských fenoménů ohledně role žen ve STEM vědách

O sebe-vnímání a identitě
O ostychu při kladení otázek
STEM a stereotypy o pohlaví
O intersekcionalitě
Jak učit STEM více gender-inkluzivním způsobem
Jak překlenout stereotypy o ženách ve STEM v mužských kolektivech 

Genderová opatření v grantových soutěžích

Plány genderové rovnosti jako požadavek pro účast v soutěži projektů GA ČR od roku 2023
Grantová agentura ČR
Technologická agentura ČR
Horizont Evropa - ERC
Ministerstvo vnitra ČR:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Gender v oblasti výzkumu a vývoje
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Institucionální podpora výzkumným organizacím od roku 2023

Ocenění pro ženy ve vědě

Cena Milady Paulové
Cena L’oreal