V soutěži o cenu prof. Babušky za rok 2023 uspěla Lucie Kubíčková

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků pořádá již od roku 1994 soutěž o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Za rok 2023 získala 1. místo v soutěži o Cenu prof. Babušky v kategorii „studentská a absolventská práce“ Ing. Lucie Kubíčková pod vedením Ing. Martina Isoze, Ph.D. z oddělení Rázů a vln v tělesech. Blahopřejeme!