Vesmír, 13. 7. 2021, Bude vodík všude?

Perspektivy vodíkové energetiky, str. 54, autor: Jan Gruber, Tomáš Němec

Autoři článku, Jan Gruber a Tomáš Němec z oddělení Elektrotechniky a elektrofyziky, popisují vývoj Metody jiskrové syntézy pro aplikaci ve vodíkových palivových článcích, která se v Ústavu termomechaniky AV ČR vyvíjí od roku 2015 v rámci programu podpory aplikovaného výzkumu AV ČR – Strategie AV21 – Účinná přeměna a skladování energie.

Celý text