Ing. Tomáš Němec, Ph.D.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266053152
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: B-2433-2009
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-3456-933X
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Tomas_Nemec

Vzdělání

 • Ph.D. – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Aplikace přírodních věd (2006)
 • Ing. – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Matematické inženýrství (2001)

Zaměstnání

 • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky (od 2017)
 • Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni, Oddělení inženýrství speciálních materiálů (2011–2017)
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Oddělení termodynamiky (2003–2017)
 • Soluziona, s.r.o. (2001–2002)

Zahraniční pobyty

 • Industrial Technology Research Institute (2019), Green Energy and Environment Research Laboratories, Tchaj-wan, Vývoj katalytických vrstev vodíkového palivového článku vyrobených pomocí generátoru jiskrového výboje (3 měsíce)
 • Univerzita Stuttgart (2012), Institute of Aerospace Thermodynamics, Německo, Teoretický výzkum nukleace ledu v podchlazených vodních kapkách v atmosféře, projekt SFB Transregio 75 (3 měsíce)
 • Oak Ridge National Laboratory (2003), Chemical Sciences Division, USA, Výzkum nukleace při kondenzaci v dvousložkových vodných systémech, Young Scientist IAPWS Project (6 měsíců)

Členství ve vědeckých společnostech

 • HYTEP – česká vodíková technologická platforma
 • EERA – pracovní skupina SP2 Catalysts and Electrodes – program JP on Fuel Cells and Hydrogen
 • IAPWS – člen pracovní skupiny Physical Chemistry of Aqueous Systems (PCAS)
 • CZPWS – předseda České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry (2018–2022)

Vybrané publikace

 • Němec T.: Nucleation parameters of SPC/E and TIP4P/2005 water vapor measured in NPT molecular dynamics simulations, Journal of Molecular Modeling, 28, 174, 2022.
 • Němec T., Šonský J., Gruber J., Prado E., Kupčík J., Klementová M.: Platinum and platinum oxide nanoparticles generated by unipolar spark discharge. Journal of Aerosol Science, 141, 105502, 2019.
 • Němec T.: Critical analysis of the slope method for estimation of ice-water interfacial energy from ice nucleation experimental data (with reviews), arXiv:1503.02967v3 [cond-mat.mtrl-sci], 2018.
 • Němec T.: Homogeneous bubble nucleation in binary systems of liquid solvent and dissolved gas. Chemical Physics, 467, 26-37, 2016.
 • Němec T.: Scaled nucleation theory for bubble nucleation of lower alkanes. European Physical Journal E, 37 (11), 111, 2014.
 • Němec T.: Estimation of ice-water interfacial energy based on pressure-dependent formulation of classical nucleation theory. Chemical Physics Letters, 583, 64-68, 2013.
 • Němec T., Maršík F., Palmer D. A.: Binary nucleation of water and sodium chloride. Journal of Chemical Physics, 124 (4), 0445091-0445096, 2006.

Granty

2022–2024TM03000034Vývoj vysoce výkonné elektrické lodi s rozšířeným dojezdem
2020–2022TM01000018Vývoj účinných katalytických materiálů a odolných bipolárních desek pro automatizaci výroby svazků vodíkových palivových článků
2019–2021LTV19017Podpora českého zástupce ve Výkonném výboru IAPWS
2010–2012GAP101/10/1819Matematické modelování nukleace při kavitačních a kondenzačních dějích
2007–2009KJB400760701Klasická nukleační teorie pro popis vícesložkových kavitujících a kondenzujících systémů