Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky a tchajwanským institutem ITRI

V rámci Česko-tchajwanského investičního a obchodního fóra při příležitosti návštěvy tchajwanské delegace v České republikce bylo dne 25. října 2021 podepsáno memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Industrial Technology Research Institute (ITRI) z Tchaj-wanu. Smlouvu podepsal Miroslav Chomát, pověřený řízením Ústavu termomechaniky AV ČR, a viceprezident a ředitel laboratoře Green Energy and Environment Research Laboratory (GEL) pan Ren-Chain Wang. Strany se dohodly na spolupráci ve vybraných technických oborech, zejména v oblasti technologií pro výkonné palivové články. Této oblasti se v Ústavu termomechaniky AV ČR věnuje výzkumná skupina Tomáše Němce. Problematika výzkumu je popsána v článku Syntéza nanomateriálů pomocí jiskrového výboje s využitím pro vodíkové technologie.

Reportáž ČT o memorandu česko-tchajwanské spolupráce naleznete zde.

 

Foto: Studio Adam-Costey