Projekty OP VVV

Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)
Výzva: č. 02_15_003 pro Podporu excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP
Doba řešení: 2016–2022
Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000493

Podpora zahraničních stáží pracovníků Ústavu termomechaniky AV ČR
Výzva: č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP
Doba řešení: 2020–2022
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017555

Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR (HR Award)
Výzva: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
Doba řešení: 2020–2022
Reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014697
Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R) Ústavu termomechaniky AV ČR