Školení a vzdělávací semináře

HR Award logo6. března 2023: What can EURAXESS do for you?

Co: Prezentace služeb kanceláře EURAXESS pro zahraniční zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
Pro koho:
Zahraniční zaměstnanci
Lektorka: Z. Maršálková (EURAXESS Czech Republic)
Program

 

HR Award logo21. prosince 2022: Výběr zaměstnanců a vedení pohovorů

Co: Školení o správných postupech při náboru, výběru a pohovorech.
Pro koho:
Vedoucí vědečtí pracovníci
Lektor: J. Rupp (Ústav experimentální medicíny AV ČR)
Program

 

HR Award logo5. prosince 2022: Prevence sexuálního obtěžování, diskriminace a podobných nežádoucích jevů

Pro koho: Všichni zaměstnanci
Lektor: P. Pavlík (Univerzita Karlova)
Program

 

HR Award logo21. září 2022: Fundamentals of Negotiation Workshop (ONLINE)

Co: Interaktivní online seminář zaměřený na teorii, znalosti a metodiky, které umožňují promyšlený, profesionální a efektivní přístup k vyjednávání.
Pro koho:
Vedoucí vědečtí pracovníci
Lektor: R. Marshall (Robert Mashall & Associates)
Program

 

HR Award logo19. září 2022: Školení manažerských dovedností. Role a kompetence vedoucího, vedení lidí a týmů

Co: Školení o rolích a kompetencích vedoucího pracovníka, vedení lidí a týmů.
Pro koho: Vedoucí vědečtí pracovníci
Lektorka: M. Černá (Facilita CZ s.r.o.)
Program

 

HR Award logo7. a 9. září 2021: Ochrana duševního vlastnictví, důvěrných informací a vědeckých dat (ONLINE)

Co: Výsledky výzkumu jako předmět duševního vlastnictví, uplatnění výsledků v praxi.
Pro koho:
Vedoucí vědečtí pracovníci
Lektoři: L . Scholzová, M. Beluský, J. Hruška (CeTTAV)
Program

 

HR Award logo15–16. června 2021: Etika a profesionalita ve výzkumu (ONLINE)

Co: Školení o etice vědecké práce, rovném zacházení a nediskriminaci, politikách rovnosti a plánech rovných příležitostí žen a mužů, intersekcionálních kategoriích ve vědě.
Pro koho:
Vedoucí vědečtí pracovníci
Lektorky: E. Baranyiová, Š. Homfray, T. Crofony, G. Langhammerová (Sociologický ústav AV ČR)
Program

 

15–16. června 2020: Human Resource Strategy For Researchers (ONLINE)

Co: Distanční kurz o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání pracovníků a o tom, jak napsat úspěšnou žádost o ocenění HR Excellence in Research Award.
Pro koho:
tým HRS4R
Lektorka: Mary Kate O’Regan (University College Cork, Irsko)