Účast Laboratoře vodíkových technologií na slovenském EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2022

Ve dnech 26. – 30. září 2022 se na Slovensku konal mezinárodní festival filmů o trvale udržitelném rozvoji, EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2022. V rámci festivalu a jeho části Junior festival, specializovaném na vzdělávání dětí v oblasti environmentální výchovy, jsme ve středu 28. září 2022 v Pistoriho paláci v Bratislavě představili aktivity Ústavu termomechaniky AV ČR, konkrétně Laboratoře vodíkových technologií. Prezentace proběhla ve spolupráci s Ing. Ninou Zábojníkovou z Národní vodíkové asociace Slovenska (NVAS), která v Ústavu termomechaniky v roce 2022 vypracovala svou diplomovou práci.

Téma vodíkových technologií bylo součástí programu pro žáky prvního a druhého stupně základních škol, jakož i studenty středních škol, ve věku od 6 do 20 let (https://nvas.sk/vodik-je-temou-tohtorocneho-ekotopfilm-festivalu-2022/). Téměř 200 dětí se dozvědělo o vodíku a jeho využití v palivových článcích a starší studenti i o dalších aktivitách našeho ústavu – syntéze katalytických platinových nanočástic, jejichž vzorek byl součástí vystavovaných předmětů. Spolupráce se Slovenskem a především velký zájem o vodík nás těší a věříme, že jsme pozitivně motivovali nastupující generaci!