Laboratoř vodíkových technologií

Oddělení:   Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Vedoucí:   Ing. Tomáš Němec, Ph.D.

Zabýváme se vývojem nanomateriálů pro vodíkové technologie. Rozvíjíme inovativní metodu produkce nanomateriálů založenou na jiskrové ablaci. Zkoumané nanomateriály mají využití jako katalyzátory do vodíkových palivových článků a elektrolyzérů, jako materiály pro skladování vodíku nebo pro výrobu superkapacitorů.

Zajišťujeme členství Ústavu termomechaniky AV ČR v České vodíkové technologické platformě a v organizaci European Energy Research Alliance, v rámci programu Fuel Cells and Hydrogen.


Vědečtí pracovníci:
Dr. Meenakshi Seshadhri Garapati
Ing. Tomáš Němec, Ph.D.
Mgr. Dmytro Shapko

Doktorandi:
Mgr. Ondřej Kincl (MFF UK v Praze, 2021 – 2023)

Stážisté:
Jon Unzalu Martin (IES UNI EIBAR-ERMUA BHI, Eibar, Španělsko – 2023)
Ing. Nina Zábojníková (Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě, Slovensko – 2022)
Dylan Johnson (North Carolina State University, Raleigh, USA – 2022)
Marc Verdier (National Polytechnic Institute of Chemical Engineering and Professional Experience Technology (INP ENSIACET), Toulouse, Francie – 2021)

Technická podpora:
Martin Maršík