Stážista/stážistka v Laboratoři technické matematiky

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici stážista/stážistka v Laboratoři technické matematiky v oddělení Rázy a vlny v tělesech.

Referenční číslo: 0068/24_D4

Náplň práce:

Správné porozumění proudění suspenzí, tedy vícefázových proudění s kontinuální kapalnou a dispergovanou pevnou fází, je klíčové pro studium jak přírodních, tak průmyslových procesů. Příkladem prvního je geologické proudění obsahující magma a neroztavené krystaly. Druhý typ zahrnuje hydraulické transportní procesy nebo nanášení katalytického materiálu do mikrostruktury katalytických filtrů v automobilovém průmyslu. Simulace těchto proudění, zejména s vysokými objemovými zlomky dispergované pevné fáze, je náročná kvůli složitosti interakcí mezi pevným a kapalným médiem a mezi pevnými částicemi samotnými. V naší laboratoři dlouhodobě vyvíjíme otevřený simulační nástroj umožňující simulace proudění unášejícího libovolně tvarované pevné částice (https://github.com/techMathGroup/openHFDIB-DEM). Cílem stáže bude vyhodnotit vliv modifikace tvaru unášených částic na vlastnosti suspenze, například na její zdánlivou viskozitu.

Požadované vzdělání:

  • Vysokoškolské (minimálně bakalářské) v oboru matematika, fyzika, strojírenství – mechanika tekutin apod.

Požadované znalosti a schopnosti:

  • Znalosti z oboru numerické matematiky a výpočetní dynamiky tekutin
  • Základní znalosti algoritmizace a programování
  • Zkušenost s výpočetním prostředím OpenFOAM výhodou, ne podmínkou

Typ pracovního poměru: bez pracovního poměru, nehonorovaná stáž pro poskytnutí vědecké zkušenosti

Předpokládané datum nástupu: 1. 7. 2024

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu zimap@nullit.cas.cz  (Ing. Patrik Zima, Ph.D., tel.: 266 053 392). Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči o dalším postupu informováni e-mailem nebo telefonicky.

Supervizor: M. Isoz

Výběrová komise: M. Isoz, L. Kubíčková, D. Gabriel

Datum uzávěrky přihlášek: 15. 5. 2024