Ing. Martin Isoz, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052832
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: AAJ-7361-2020
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-5862-2561
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Martin_Isoz

2018 Ph.D. - Dynamika potůčků a jiných vícefázových proudění, VŠCHT Praha, Aplikovaná matematika
2016 nastoupil do Ústavu termomechaniky AV ČR
2013 Ing. - Studie toku kapaliny typu potůček na skloněné desce, VŠCHT Praha, Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování

Zahraniční stáže
2020 TU Berlin (5 months, Germany)
2019 Kyung Hee University (3 měsíce, Jižní Korea)
2016 Univerzita Hamburg (6 měsíců, Německo)
2012 Technická univerzita Freiberg (3 měsíce, Německo)

Vybrané publikace

Kapitoly v knihách
Isoz, M. Effects of surface textures on gravity driven liquid flow on inclined plate. In 11th OpenFOAM Workshop; Nobrega, J. M. Jasak, H., Eds.; Springer Nature 2019, pp.133-144.

Vědecké články
Isoz, M. Kotouč Šourek, M. Studeník, O. Kočí, P. Hybrid fictitious domain-immersed boundary solver coupled with discrete element method for simulations of flows laden with arbitrarily-shaped particles. Comp. and Fluids 2022, 105538.
Wehinger, G.D. Abrosetti, M. Cheula, R. Zhao-Bin, D. Isoz, M. Kreitz, B. Kuhlmann, K. Kutscherauer, M. Niyogi, K. Poissonnier, J. Reocreux, R. Rudolf, D. Wagner, J. Zimmermann, R. Bracconi, M. Hannsjorg, F. Krewer, U. Maestri, M. Quo vadis multiscale modeling in reaction engineering? - A perspective. Chem. Eng. Res. Des. 2022, pp. 39-58.
Leskovjan, M. Nemec, J. Placha, M. Koci, P. Isoz, M. Svoboda, M. Novak, V. Price, E. Thopsett, D. Multiscale modeling and analysis of pressure drop contributions in catalytic filters. Ind. Eng. Chem. Res. 2021, pp. 6512-6524.
Placha, M. Koci, P Isoz, M. Svoboda, M. Price, E. Thopsett, D. Kallis, K. Tsolakis, A. Pore-scale filtration model for coated catalytic filters in automotive exhaust gas aftertreatment. Chem. Eng. Sci. 2020, 115854.
Isoz, M. POD-DEIM based model order reduction for speed-up of flow parametric studies. Ocean Eng. 2019, 106083.
Isoz, M. Haidl, J. Computational-Fluid-Dynamics analysis of gas flow through corrugated-sheet-structured packing: effects of packing geometry. Ind. Eng. Chem. Res. 2018, pp. 11785-11796
Koci, P. Isoz, M. Placha, M. Arvajova, A. Vaclavik, M. Svoboda, M. Price, E. Novák, V. Thompsett, D. 3D reconstruction and pore-scale modeling of coated catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment. Cat. Today 2019, pp. 165-174.

Granty

2024–2029TS01030129Povrchové termomechanické zpracování komponent reaktoru MSR s kapalným fluoridovým palivem
2023–2025TM04000048Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools
2023–2025TN02000069/005Advanced surface functional treatments and structuring