Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí oddělení
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266052026
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID:
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2023–2025101084053 - EDIHBrain 4 Industry (B4I)
2023–2028TN02000069/001NSenzorika pro 21. století
2021–2021TN01000038/16NCK - MATCA
2021–2023TITSSUJB938Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva
2020–2022TM01000015Vývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních technologií pro nástrojářský průmysl
2016–2018GA16-03823SHomogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakců v porézních inteligentních prostředích
2015–2017TH01010772Vývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavní
2015–2022EF15_003/0000493Centrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)
2012–2016GAP101/12/2315Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy
2010–2012ME10114Numerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
2007–2011GA101/07/1471Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelineárních a více škálových jevů metodou konečných prvků
2007–2008MEB090601Numerické modelování šíření napěťových vln v tělesech a porézních strukturách
2003–2006GP101/03/D153Numerické řešení pohybových rovnic s kontaktními okrajovými podmínkami a aplikace v nelineárníchproblémech vysokorychlostního impaktu