Projekty OP PIK

Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury

Doba řešení: 2021–2023

Reg. č.: EG20_321/0023673 (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673)

Cílem projektu je vyvinout originální konstrukci modulárních rozváděčových skříní, optimalizovanou pro vysoké účinky vibračního zatížení a zároveň splňující podmínky spolehlivé funkce komponent vnitřního vybavení při ztrátě odvodu tepla z nezajištěných systémů vnější vzduchotechniky.


Optimalizace vybraných povrchových úprav žárupevných ocelí pro specifické provozní podmínky

Doba řešení: 2021-2022

Reg. č.: EG19_262/0020161 (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020161)

Projekt řeší optimalizaci výběru žárupevného materiálu ve vazbě na povrchové úpravy pro zvýšení odolnosti ve specifických provozních podmínkách daných působením současně koroze, mechanického namáhání, eroze a příp. dopadu urychlených částic. Řeší se problém zvýšené odolnosti základním materiálem proti korozi a odolnosti proti mechanickému porušení a erozi povrchovou úpravou s minimálně zachováním korozní odolnosti. Řešena je optimalizace úprav a zpětnovazebních analytických metod.