Projekty OP PIK

Vývoj optimalizované konstrukce a zajištění opakované linkové výroby modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách se snížením rizik seizmického ohrožení a zabezpečením spolehlivosti kritické infrastruktury

Doba řešení: 2021–2023

Reg. č.: EG20_321/0023673 (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023673)

Cílem projektu je vyvinout originální konstrukci modulárních rozváděčových skříní, optimalizovanou pro vysoké účinky vibračního zatížení a zároveň splňující podmínky spolehlivé funkce komponent vnitřního vybavení při ztrátě odvodu tepla z nezajištěných systémů vnější vzduchotechniky.