Nejdiplomovka 2022 pro Ninu Zábojníkovou

Ocenění za nejlepší diplomovou práci v soutěži Nejdiplomovka 2022 získala Ing. Nina Zábojníková s tématem „Výroba MEA s využitím priameho nanášania katalytických vrstiev generátorom iskrového výboja – zväčšenie do 100 cm2 .“

Odborným garantem diplomové práce byl  Ing. Tomáš Němec, Ph.D. z oddělení Elektrotechniky a elekrofyziky.

Do soutěže se letos přihlásilo 17 diplomových prací z 10 fakult, z nichž 12 nejlepších postoupilo do užšího výběru. Odborná komise složená z odborných inženýrek a inženýrů Slovnaftu, která práce hodnotila, se shodla na tom, že ty letošní vynikaly pozoruhodnou kvalitou, výborně zvolenými tématy a jasným propojením s praxí.

Výjimečné diplomové práce oceňuje Slovnaft již 17 let.

Celý článek