Návštěva předsedkyně AV ČR prof. Zažímalové v Ústavu termomechaniky

Ve středu 14. června 2023 navštívila Ústav termomechaniky AV ČR předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Eva Zažímalová v doprovodu místopředsedkyně AV ČR pro oblast neživé přírody prof. Ilony Müllerové, členky Akademické rady AV ČR pověřené popularizací a komunikací s veřejností dr. Markéty Pravdové a tajemnice vědní oblasti o neživé přírodě Mgr. Ivy Raitermanové.

Účastníci návštěvy diskutovali financování výzkumu a zejména otázky neúměrné časové zátěže kladené na vědce v souvislosti s přípravou grantových projektů a o (ne)smysluplnosti členění výzkumu na základní a aplikovaný. Návštěva si se zájmem prohlédla Laboratoř charakterizace materiálů, Opto-akustickou laboratoř a Laboratoř vodíkových technologií.