Na návštěvě za unikátním přístrojovým vybavením naší plzeňské pobočky

Dne 19. září 2023 se skupina zaměstnanců pražské pobočky vydala seznámit s přístrojovým vybavením plzeňské pobočky Ústavu termomechaniky AV ČR. V Laboratoři povrchových technologií a degradace materiálů si návštěvníci vyslechli přednášku o výzkumném programu laboratoře a následně se seznámili s jednotlivými přístroji, mezi které patří:

 • technologické zařízení pro depozici povrchových vrstev např. TiN, AlTiN, TiSiN, TiAlSiN, CrN, AlCrN, ZrN apod. metodami PVD (obloukové odpařování a magnetronové odprašování) na kovové strojní součásti a keramické díly a chemicko-tepelné zpracování,
 • elektrodynamický stroj pro testování materiálů mechanickým zatížením (tahem, tlakem a krutem a jejich kombinací), tříbodovým a čtyřbodovým ohybovým zatížením   a cyklickým zatížením,
 • teplotní komora pro nastavení zkušebních podmínek při mechanickém zatěžování materiálů,
 • indukční ohřev vzorků do vysokých teplot při mechanickém zatěžování,
 • vysokoteplotní pec pro tepelné zpracování (kalení, popouštění, žíhání a precipitaci),
 • teplotní komora pro sledování stárnutí a relaxace polymerních materiálů,
 • teplotní komory a vodní lázně pro testování stárnutí polymerních materiálů,
 • komora s xenonovým osvitem pro simulaci stárnutí polymerních a kompozitních materiálů slunečním zářením v kombinaci působení s vlhkostí a řízenou teplotou,
 • korozní komora pro testování odolnosti materiálů proti korozi.

Současně bylo návštěvníkům představeno vybavení pro vyhodnocování výsledků technologických procesů a degradačních zkoušek a hodnocení vlastností povrchových vrstev:

 • řádkovací elektronový mikroskop s mikrosondou pro hodnocení chemického složení povrchů,
 • světelný materiálografický mikroskop,
 • nanoscratch tester a makroscratch tester pro indentační měření vnikacími a vrypovými zkouškami s různou geometrií indentorů a různým normálovým zatížením.

Celé vybavení laboratoře je popsáno zde.

Autoři: P. Zima, I. Štěpánek