Laboratoř povrchových technologií a degradace materiálů (pobočka Plzeň)

Oddělení:   Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Vedoucí:   doc. Ing. Petr Hora, CSc.

V Laboratoři povrchových technologií a degradace materiálů se zaměřujeme na studium komplexní problematiky degradace materiálů. U kovových materiálů se jedná o mechanické a korozní zatížení se simulací procesů degradace. U polymerních a kompozitních materiálů jde o degradační procesy teplotního stárnutí, působením vlhkosti a vlivem radiace simulované slunečním zářením. Stav degradace se zpětně kontroluje citlivými analytickými metodami. Studium degradace v úzké zpětné vazbě na vývoj technologických procesů povrchových úprav slouží pro zlepšování odolnosti materiálů proti různým výše uvedeným degradačním procesům.

ELASTOCON EB 23 S RELAXAČNÍM ZAŘÍZENÍM ELASTOCON EB 02
PEC PRO STÁRNUTÍ A MĚŘENÍ RELAXACE

Používá se pro zkoušení stárnutí plastů při teplotách a vlhkosti a řízené změny pro měření změn. Teplotní komora umožňuje simulaci dlouhodobého teplotního stárnutí polymerních materiálů s měřením relaxačních procesů během zahřívání. Měření se provádí pro hodnocení degradace zahrnující změnu zejména mechanických vlastností.

 

Technické parametry

Pec pro stárnutí a měření relaxace
 • stárnutí materiálu dle standardů ISO 3384-1, ISO 188 metoda A,
 • čtyřkomůrková pec,
 • teplotní rozsah +40 až +200 °C,
 • objem každé komůrky 1,2 litru,
 • nad pecí ochranný transparentní kryt pro temperaci měřících souprav s regulací teploty s přesností plus minus 0,25°C,
 • chlazení Peltier článkem pro regulační rozsah +10 až +50 °C,
 • výška ochranného krytu nad pecí 350 mm,
 • teplotní variace pece v čase max. plus/minus 0,25 °C,
 • měření teploty Pt100 1/3DIN,
 • rychlost výměny vzduchu v komůrkách pece nastavitelná v rozsahu 3 až 20 výměn/hodinu, kontrola průtokoměry,
 • rychlost proudění vzduchu v komůrkách pece pod 0,001 m/s,
 • vnitřní velikost komůrky pece: průměr 100 x 160 mm,
 • 2 měřící soupravy pro relaxaci v tlaku, pro tlak 1 kN.
Měřící souprava pro relaxaci v tlaku (pro tlak 1 kN)
 • kontinuální měření relaxace v tlaku v prostředí vzduchu,
 • měření probíhá bez jakékoliv manipulace s aparaturou a vzorkem po zahájení měření až do jeho ukončení,
 • dostupný záznam měření celého testu s dostupnými daty ze všech časových úseků – všech časových bodů měření,
 • automatický průběh testu relaxace dle standardu ISO 3384-1,
 • přesnost plus/minus 0,1 % v celém rozsahu,
 • rozlišení v tlaku 0,1 N.
Pec pro stárnutí polymerních materiálů s kontinuálním měřením relaxace v tlaku obsahuje:
 • převodník signálu do PC, rozlišení převodu teploty 0,1 °C,
 • software pro relaxační měření,
 • prezentace grafů v lineárním i logaritmickém zobrazení časové osy,
 • vyhodnocení stupně relaxace v libovolném bodě křivky,
 • průměrování dat z více měření,
 • kompenzaci roztažnosti měřící cely (zapnuto - vypnuto),
 • práce v absolutním nebo relativním čase,
 • nastavení nulového zatížení ze software,
 • automatické měřítko záznamového grafu dle vývoje měřených hodnot a času v průběhu testu.

 

 

Q-LAB CRH 600HSC
KOMBINOVANÁ KOROZNÍ KOMORA S REGULACÍ VLHKOSTI

Používá se pro zkoušení koroze a řízené korozní porušení zkušebních vzorků. Korozní komora umožňuje testování korozní odolnosti materiálů (před a po procesech povrchové úpravy) pomocí solné mlhy nebo sprchování solným roztokem za definované vlhkosti a teploty. Měření se provádí pro vyhodnocení iniciace koroze a expanze korozní degradace.

 

Technické parametry

 • korozní testy – solné testy dle např. ČSN EN ISO 9227,
 • kondenzační testy dle např. ČSN EN ISO 6270-2,
 • kombinované testy viz PV 1210, VDA 621-415, ASTM G85, Renault ECC1,
 • Prohesion testy, testy s přímým postřikem solankou jako např. GMW 14872, VCS 1027-149VOLVO, SAE J2334.
 • objem komory cca 600 litrů,
 • design truhlový s manuálně otevíracím víkem,
 • nezávislý ostřikový systém k postřiku vzorků roztokem,
 • mikroprocesorové programovatelné řízení s pevně nastavenými základními testy,
 • bezpečnostní pákové podpěry víka pro snadnou manipulaci s víkem komory,
 • komora z chemicky odolného sklolaminátového materiálu,
 • půdorys zkušebního prostoru na dně komory 1000 x 650 mm,
 • nosnost komory 500 kg,
 • tepelně izolované víko odolné vnější teplotní radiaci teplo/chlad,
 • pozorovací okno do pracovního prostoru s osvětlením.

 

 

Q SUN XE3HS - SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
KOMORA S XENONOVÝM OSVITEM PRO URYCHLENÉ STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ VLIVEM SIMULOVANÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Používá se pro stárnutí plastů slunečním zářením a řízené změny v materiálu zářením. Sluneční komora umožňuje simulaci radiačního stárnutí materiálů při kombinovaném slunečním záření, teplotě a vlhkosti s aplikací na různé druhy polymerních materiálů včetně tenkých vrstev. Měření se provádí pro hodnocení degradace zahrnující změnu zejména mechanických vlastností.

 

Technické parametry

 • komora s xenonovými zdroji světla – výbojkami se světlem v souladu s SPD dle CIE č. 85, tab. 4, regulací teploty, vlhkosti a sprchováním vzorků,
 • celkový výkon xenonových lamp ve stroji 5 400 W s automatickým chlazením vzduchem,
 • horizontální vyměnitelný nosič vzorků s expoziční plochou 720 x 450 mm, pevně umístěný, bez rotace,
 • možnost umístění 3D vzorků,
 • držáky na ploché vzorky,
 • filtry UV záření pro simulaci vnějších - outdoor podmínek,
 • filtry UV záření pro simulaci záření za oknem v interiéru – indoor podmínek,
 • řídicí systém pro konstantní úroveň ozařování podle nastaveného stupně intenzity v pásmu od 300 do 400 nm – tzv. TUV oblasti,
 • intenzita osvitu outdoor regulovaná v rozsahu 20–75 W/m2 pro TUV oblast,
 • regulace teploty izolovaného černého panelu až do teploty 120 °C v měřící komoře,
 • regulace teploty v komoře v rozsahu 35–65 °C,
 • regulace relativní vlhkosti vzduchu v rozsahu 20–95 % RH,
 • voda pro postřik vzorků musí být vždy čistá bez recyklace,
 • ovládání, programování, diagnostika přes tlačítkový panel se zobrazením aktuálních hodnot na displeji,
 • software pro PC, připojení Ethernet rozhraní.

 

 

ELECTROPLUS E10000 LINEAR-TORSION INSTRON
UNIVERZÁLNÍ ELEKTRODYNAMICKÝ TESTOVACÍ STROJ

Stroj pro zkoušení kovových, polymerních a kompozitních materiálů staticky i dynamicky. ElectroPlus E10000 se používá pro testování mechanických vlastností statickým (tahem, tlakem a krutem) a cyklickým zatížením pro hodnocení únavového chování s možností zohlednění i vyšších teplot a vlivu kapalného prostředí. Mechanické testování se provádí pro hodnocení vlastností vzorků tenkými vrstvami nebo po degradaci korozí nebo po procesech stárnutí (polymerní materiály).

 

Technické parametry

 • dynamická kapacita do 10 kN,
 • statické možnosti testování do 7 kN,
 • umožňující testování v kombinaci tahu/tlaku – torze,
 • torzní moment do 100 Nm,
 • rám stroje – dvousloupové provedení s pístem stroje v horní pozici,
 • rozměry stroje: výška 2 900 mm, šířka 1 100 mm, hloubka 600 mm,
 • maximální váha stroje: 1 000 kg,
 • stroj umístěn na pružných elementech,
 • spodní deska stroje vybavena T-drážkami,
 • posuv pístu – 60 mm, možnost provedení 16 otáček torzního momentu,
 • frekvence testování – 100 Hz,
 • systém chlazený vzduchem,
 • minimální rozevření testovacího prostoru s pístem ve střední pozici: 870 mm,
 • rozteč sloupů pro užití teplotní komory a všech přípravků, 450 mm,
 • možnost změny výšky testovacího prostoru pomocí elektrického posunu, s manuálním jištěním s elektronickou signalizací zajištění příčníku,
 • řídící elektronika schopna simultánního ukládání dat z každého kanálu v rychlosti 10 kHz v 24bitové hloubce,
 • 2 přídavné kanály, umožňujícími řízení testu,
 • 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů,
 • vstupy umožňují připojení jakéhokoli snímače na principu tenzometrického můstku, půlmůstku či čtvrtmůstku, dále pak jakýkoli vstup v rozsahu 0–10 V a zpětnovazební řízení stroje.
Snímače síly
 • snímač 10 kN / 100 Nm – třídy přesnosti 0,5 od 0,5 % jeho rozsahu, s vestavěnou interní kompenzací setrvačného pohybu,
 • snímač 250 N – třídy přesnosti 0,5 od 0,5 % jeho rozsahu, s vestavěnou interní kompenzací setrvačného pohybu.
Vybavení stroje
 • čelisti – pneumatické, klínové, kapacity 10 kN,
 • čelisti umožňují torzní testy do plné kapacity stroje,
 • čelisti vybaveny ploškami pro ploché vzorky od 0 do 12,5 mm, pro válcové vzorky od 3 do 18 mm, včetně zdroje tlakového vzduchu a všech rozvodů, ovládané dálkovým ovládání stroje, společným s ovládáním pístu,
 • čelisti – mechanické, klínové, kapacity 10 kN, umožňují torzní testy do plné kapacity stroje, užívají shodné plošky s pneumatickými čelistmi, použitelné v teplotní komoře,
 • tlačné desky pro vyvození kompresního tlaku, průměr 50 mm, do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň −50 °C – +300 °C,
 • tříbodový ohyb – minimální rozpětí 20–140 mm do plné kapacity stroje, možnost užití v teplotní komoře v rozsahu alespoň −50 °C – +300 °C, modul pro rozšíření na čtyřbodý ohyb.
Extensometry
 • dynamický extensometr pro přímé měření deformace – kontaktní, s volitelnou upínací délkou 12,5, 25 a 50 mm s drahou +/− 2,5 mm, použitelný za změněných teplot v rozsahu −80 °C – +200 °C,
 • Video extensometr – pro měření podélné i příčné deformace při statickém i dynamickém zatěžování stroje, umožňující řízení testu při statickém testu, při dynamickém testu do frekvence 20 Hz. Pole vidění 250 mm s měřením v přesnosti 1 um, rozlišení 0,5 um, pole vidění 700 mm s přesností 2 um, rozlišení 1 um. Snímky z videoextensometru umožňují pozdější vyhodnocení vzorku metodou DIC, včetně vyhodnocovacího softwaru.
Software pro statické testy umožňuje:
 • nastavení a konfiguraci obrazovky a řídícího panelu,
 • automatickou kalibraci a vyvážení snímačů,
 • automatickou kalibraci extenzometrů,
 • použití základních výpočtů a tvorba vlastních z online měřených dat (včetně extenzometrů) se zpětnou vazbou na řízení stroje,
 • rychlé vytvoření grafů,
 • ukládání a vyvolávání testovacích metod a dat,
 • možnost nastavení vlastního průběhu testu, změn zatížení a funkcí změn kroků,
 • synchronní záznam videozáznamu.
Software pro dynamické testy umožňuje:
 • vlastní nastavení průběhu testu pomocí editoru či importem souboru csc s volitelným ukládáním dat včetně frekvence ukládání a jejich filtrace,
 • řízení testu jakýmkoli snímačem včetně kombinujícího zatěžování – tah-tlak-torze,
 • možnost nastavení volitelných grafů ze všech získávaných kanálů,
 • možnost volby množství a obsahu živých displejů,
 • možnost adaptivního řízení, včetně řízení pomocí výpočtů a průběžných výpočtů – řízení dle spotřeby energie, dle r konstanty atd.,
 • kontrolu teploty vzorku přídavným termočlánkem a dle měnící se hodnoty teploty provádění automatických korekcí zatěžovacích signálů.

 

 

BIOKOROZE INSTRON
KOMORA PRO REALIZACI BIOKOROZNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI MECHANICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ

Komora pro simulaci bio prostředí a zkoušení mechanické za těchto podmínek.

 

Technické parametry

Biolázeň 1
 • určena pro provádění mechanických zkoušek v biologickém, solném či jiném minerálním roztoku za konstantních teplot,
 • možnost nastavení teploty od teploty okolí do 40°C s možností ovládání teploty a jejím sledování ze samostatného panelu,
 • objem nádoby 3 l,
 • možnost najetí do testovacího prostoru univerzálního zkušebního stroje a umožnění tak vložení vzorku do čelistí mimo lázeň,
 • možnost měření deformace vzorku uvnitř Biolázně za použití Videoextensometru,
 • součástí Biolázně jsou tahové čelisti s pneumatickým ovládáním s nožním spínačem,
 • kapacita čelistí 200 N,
 • rozměry pro použití ve stroji: 200 x 450 x 450 mm, určena pro upevnění do testovacího prostoru zkušebního stroje a napojení na jeho snímače včetně potřebného příslušenství, včetně příslušenství pro zajištění snímačů proti vlivu prostředí.
Biolázeň 2
 • určena pro provádění mechanických zkoušek v biologickém, solném či jiném minerálním roztoku za konstantních teplot,
 • možnost nastavení teploty od teploty okolí do 40 °C s výstupem signálu teploty kompatibilním pro vstup do řídící jednotky Univerzálního dynamického testovacího stroje,
 • objem nádoby 3 l,
 • včetně přípravku pro provádění tlakového testu pod volitelným úhlem upnutí vzorku 0–40°,
 • rozměry: 300 x 300 x 300 mm pro možnost montáže do zkušebního prostoru stroje, včetně potřebného příslušenství, včetně příslušenství pro zajištění snímačů proti vlivu prostředí,
 • možnost využít přípravek pro testování implantátů,
 • maximální síla minimálně 2 kN.

 

 

KLIMATICKÁ KOMORA INSTRON
KLIMATICKÁ KOMORA PRO ŘÍZENÍ ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK

Komora pro realizaci klimatických podmínek při mechanickém zatěžování.

 

Technické parametry

Klimatická komora
 • pracovní rozsah −70 až +350 °C s možností připojení kontroleru pece k PC a ovládání pece pomocí ovládacích softwarů univerzálního dynamického testovacího stroje,
 • vyjímatelné klíny pro možnost jednoduchého vložení zatěžovacího řetězce,
 • vnitřní rozměry: výška: 450 mm x šířka: 220 mm x hloubka: 220 mm,
 • vnější rozměry: výška: 640 mm x šířka: 360 mm x hloubka: 600 mm,
 • chlazení využívající CO2.

 

 

VYSOKOTEPLOTNÍ PEC INSTRON
VYSOKOTEPLOTNÍ INDUKTIVNÍ OHŘEV PRO OHŘEV PŘI MECHANICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ

Pec pro definované vyhřívání při mechanickém zkoušení.

 

Technické parametry

Indukční ohřev
 • pracovní rozsah −70 až +350 °C s možností připojení kontroleru pece k PC a ovládání pece pomocí ovládacích softwarů univerzálního dynamického testovacího stroje,
 • vysokofrekvenční systém – 100 Hz,
 • výkon generátoru – 5 kW,
 • dimenzovaný na kruhové vzorky z feromagnetického materiálu, Včetně řešení přestupů tepla a odvodu zbytkového tepla, včetně chlazení přístroje,
 • teplotní rozsah – 200–800 °C,
 • upínání vzorků pomocí mechanických čelistí klínových,
 • snímání teploty pomocí bezkontaktního čidla,
 • propojení kontroleru indukčního ohřevu s řídícím PC testovacího dynamického stroje, díky čemuž je možnost záznamu teplot a jejich nastavování a řízení za pomocí ovládacích softwarů stroje.

 

 


VEGA3 SB-EASYPROBE TESCAN
ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP

Používá se pro hodnocení mikrostruktury a lokálního chemického složení. Skenovací elektronový mikroskop umožňuje vyhodnocení systémů tenká vrstva - substrát - struktura, chemického složení, adhezního a kohezního chování po sctatch testu a statické indentaci, lomů po tahových a torzních zkouškách při statickém a cyklickém zatížení, degradace koroze a další analýzy spojené s procesy povrchových úprav, koroze a procesy stárnutí.

 

Technické parametry

Řádkovací elektronový mikroskop s EDX analyzátorem umožňující studium vodivých i nevodivých vzorků
1) řádkovací elektronový mikroskop (SEM) s wolframovou katodou pro snímání vodivých i nevodivých preparátů ve vysokém rozlišení
Požadavky na řádkovací elektronový mikroskop
 • obsahuje technologii pro optimalizaci parametrů svazku v reálném čase,
 • umožňuje kalibraci úhlové intenzity zdroje pro velice přesné nastavení proudu svazku a velikosti stopy,
 • geometrie komory umožňuje budoucí upgrade, tj. obsahuje volné porty pro detektory,
 • umožňuje rychlé přepnutí v ovládacím softwaru do nízkovakuového módu pro hodnocení nevodivých vzorků bez nutnosti mechanického zásahu do systému,
 • umožňuje minimální rozlišení ve vysokovakuovém módu - detektor SE:
 1. ≤ 3.0 nm při 30 kV,
 2. ≤ 8.0 nm při 3 kV,
 • umožňuje minimální rozlišení v nízkovakuovém módu - detektor BSE:
   ≤ 3.5 nm při 30 kV,
 • umožňuje urychlovací napětí v rozpětí: 200 V až 30 kV,
 • minimální zvětšení mikroskopu je ≤ 3x,
 • maximální zvětšení mikroskopu je 1 000 000x,
 • má následující vlastnosti rastrování: rychlost od 20 ns do 10 ms na pixel a rychlost rastrování nastavitelná v krocích nebo plynule,
 • ostřící okno mikroskopu má tvar, velikost a polohu plynule nastavitelné,
 • umožňuje dynamický fokus, bodové a liniové rastrování,
 • má komorové vakuum v módu vysokého vakua minimálně 9 x 10-3 Pa,
 • má komorové vakuum v módu nízkého vakua minimální rozsah: 3 – 500 Pa,
 • parametry čerpání umožňují dobu čerpání prázdné komory mikroskopu po výměně vzorku pod 3 minuty,
 • stolek vzorku umožňuje pohyby v osách minimálně:
 1. X ≥ 45 mm (motorizované),
 2. Y ≥ 45mm (motorizované),
 3. Z ≥ 27 mm,
 4. rotaci: 360° plynule,
 5. náklon: −90° až +90°,
 • vnitřní průměr komory je ≥ 160 mm,
 • systém mikroskopu a všechny funkce jsou řiditelné pomocí klávesnice, myši a další periferie – např. trackballu a jsou kompatibilní s operačním systémem MS Windows,
 • obsahuje detektory:
 1. SE – detektor sekundárních elektronů,
 2. BSE – vysunovací detektor odražených elektronů s vysokou citlivostí a rozlišením v atomovém čísle (min. 0.1),
 3. plynulou možnost mixování výsledného obrazu ze zdroje SE a BSE,
 • systém obsahuje integrovaný:
 1. pA-metr – měření absorbovaného proudu,
 2. akustickou kontrolu dotyku (zastavení pohybu manipulátoru v případě kontaktu vzorku s jakoukoli částí komory),
 3. IR TV-kameru pro pohled do komory a kontrolu pohybu vzorku,
2) integrovaný software umožňuje plné řízení a integraci všech komponent SEM
 • umožňuje pořizování snímků v prostředí Windows™ - akvizice obrazu – minimálně od velikosti 8 192 x 8 192 pixelů, velikost obrazu nastavitelná zvlášť pro živý obraz (v několika krocích) a pro ukládané obrázky (min. v 5 velikostech), volitelně čtverec nebo obdélník 4:3 nebo 2:1, formáty ukládaných obrazů – podporovány minimálně formáty: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, barevná hloubka alespoň 16 bitů na barevnou složku, systém pro archivaci, zpracování a vyhodnocování snímků,
 • obsahuje software pro zpracování snímků.
Základní měření objektů:
 • úsečka – délka čáry, úhel s osou X, vzdálenost,
 • stopa – délka nakreslené stopy, počet jejích rovných částí (počet úseček, ze kterých se skládá),
 • úhel – úhel mezi dvěma úsečkami,
 • plocha – plocha, obvod, šířka objektu,
 • kružnice – plocha, obvod, průměr a poloměr kruhu,
 • elipsa – plocha, obvod, šířka a výška elipsy (vytvořené nad vybraným objektem),
 • čtverec – plocha, obvod, šířka a výška elipsy (vytvořené nad vybraným objektem),
 • šipka – vložení šipky pro označení důležitých podrobností v obraze,
 • umožňuje anotaci nasnímaných obrazů – vložení volného popisu a jeho editace, šipek, měřítka, apod. ve vektorové, editovatelné podobě,
 • umožňuje automatizované nastavování mikroskopu:
 • optimalizace parametrů svazku,
 • ostření a korekce astigmatismu,
 • nastavení kontrastu a jasu,
 • optimalizace rychlosti rastrování (podle poměru signál/šum),
 • vyžhavení katody,
 • seřízení trysky,
 • centrování rastrovacích módů,
 • řízení vakuové soustavy,
 • kompenzace na změnu urychlovacího napětí,
 • autodiagnostika systému,
 • umožňuje dálkové řízení mikroskopu v počítačové síti, s možností diagnostiky na dálku,
 • obsahuje dotykový monitor LCD o velikosti 22“ a řídící počítač s plně integrovaným ovládáním kompletního systémů SEM (vč. EDX).
3) EDX analyzátor
 • rozlišení: 129 eV (na linii MnKalfa), nebo lepším (při 100 tisících pulsů),
 • aktivní plocha detektoru: 10 mm2, bez potřeby chlazení kapalným dusíkem,
 • plně integrovaný do systému s ovládáním na společném monitoru ze SEM.

 

 

NST3 ANTON PAAR
NANOSCRATCH TESTER S KOMPLEXNÍM VYHODNOCENÍM ZKOUŠKY

Používá se pro měření lokálních mechanických vlastností a jejich změn. NST3 se používá pro testování mechanických vlastností a chování systémů tenká vrstva - substrát vytvořených zejména deposičním systémem Flexicoatem 850 - pro řízení procesů povrchových úprav a jejich modifikací. V rozsahu studia procesů stárnutí polymerních materiálů se NST3 používá pro hodnocení změn povrchových vlastností polymerních materiálů před a po procesech stárnutí v závislosti na teplotě, aplikovanému slunečnímu záření a vlhkosti. Vyhodnocenými vlastnostmi pro optimalizaci systémů tenká vrstva - substrát jsou zejména vytvrzení povrchů, adhezivní a kohezivní vlastnosti a elastickoplastické chování s ohledem na hloubku.

 

Technické parametry

Přístroj umožňuje
 • hodnocení dle norem ASTM D7187 – 15, ASTM G171, ASTM C1624, ISO 20502,
 • panoramatický mod s automatickou synchronizací signálů ze všech senzorů s celým vrypovým obrazem,
 • prescan a postscan – měření skutečné hloubky proniknutí a konečné hloubky vrypu,
 • délku vrypu minimálně 70 mm se synchronizovaným optickým pozorováním,
 • měřící mod opotřebení – oboustranné vrypy a opakované vrypy pro rychlou simulaci procesu opotřebení,
 • zajištění kolmosti indentoru k povrchu vzorku,
 • působící síla se zpětnou vazbou – elektronická zpětná vazba normálové síly,
 • mody měření – konstantní zatížení, proměnné zatížení s konstantní rychlostí rostoucím i klesajícím zatížením a s proměnnou rychlostí rostoucím i klesajícím zatížením dle uživatelem stanoveném postupu, krokově měněné zatížení jak s rostoucím zatížením tak klesajícím zatížením,
 • rychlost záznamu dat – až do 192 kHz s frekvencí 24 kHz na každý měřící kanál,
 • schopnost měřit na zakřiveném povrchu – zpětná vazba síly s prescanem a postscanem umožňující měření skutečné hloubky měření na povrchu s nepravidelnostmi do 1 mm,
 • vícenásobný postcan mod pro snazší určení časově závislého zotavení,
 • nezávislé měření třecí síly,
 • měření statickou indentací se záznamem indentační křivky síla – hloubka,
 • součástí dodávky jsou měřící sensory (cantilevery) pro rozsah normálové síly 10 mN, 100 mN a 1000 mN, třecí stůl a diamantový kulový indentor s poloměrem 10 μm,
 • součástí jsou optické objektivy 5x, 20x, 50x a 100x.
Technická specifikace
 • maximální zatížení minimálně 1 000 mN,
 • rozlišení zatížení ≤ 0,05 μN,
 • rychlost zatěžování nastavitelná od 0 do 100 N/min,
 • hloubkový rozsah minimálně 600 μm,
 • rozlišení hloubky ≤0,03 nm,
 • frekvence záznamu dat minimálně 192 kHz,
 • vrypová rychlost nastavitelná od 0,5 do 600 mm/min,
 • zvětšení mikroskopu až 4 000 x (včetně monitoru),
 • možnost uchycení Berkovichova indentoru.
Možnosti softwaru
 • Prescan a Postscan mod – měření skutečné hloubky při vrypové indentaci a konečné hloubky po vrypové indentaci,
 • různé mody měření – konstantní zatížení, proměnné zatížení s konstantní rychlostí rostoucím i klesajícím zatížením a s proměnnou rychlostí rostoucím i klesajícím zatížením dle uživatelem stanoveném postupu, krokově měněné zatížení jak s rostoucím zatížením tak s klesajícím zatížením,
 • plně uživatelsky definovatelné měřící mody – jednoduché, vícenásobné, cyklické, automatické měření na základě předdefinované mapy měření,
 • obousměrné vrypové měření, hodnocení opotřebení, statická indentace s nastavitelným měřením v plném rozsahu zatížení, s různou rychlostí zatěžování,
 • panoramatický mod s automatickou synchronizací signálů ze všech senzorů s celým vrypovým obrazem,
 • export obrázků získaných při kritických zatížení,
 • export panoramatického obrázku vrypu,
 • export všech dat do uživatelsky definovaného ASCII formátu,
 • Multi focus s progresivní fokusací pro získání ostrého obrazu celé vrypové stopy,
 • synchronizovaná vizualizace vrypu a všech měřených signálů,
 • určování kritických sil během optické analýzy vrypu,
 • určování kritických sil z panoramatického obrazu,
 • definování kritických sil na základě optické analýzy, frikční síly a hloubky vrypu,
 • export dat do softwaru pro vyhodnocení adheze,
 • možnost optického vyhodnocení tvrdosti při měření Berkovichovým indentorem.

 

 

FLEXICOAT 850 - CARC+, SPUTTERING, PACVD HAUZER TECHNO COATING B.V. (PVD - ARC, UBM A PACVD)
DEPOSIČNÍ SYSTÉM S MOŽNOSTÍ HYBRIDNÍHO PROCESU V JEDNOM ZAŘÍZENÍ (PVD ARC, PVD SPUTTERING, PACVD)

Používá se pro povrchovou úpravu s využitím výhod jednotlivých metod potřebnou pro realizaci projektu a aplikovaný výzkum. Povrchová úprava různými metodami jako PVD - ARC, PVD - UBM, nitridace a PACVD a jejich kombinace pro vytváření různých typů tenkých vrstev na základě použitých targetů, katod a procesních plynů. Aplikace umožňuje zvýšit odolnost proti opotřebení, odolnost proti únavě, odolnost proti korozi, biokompatibilitu a bioaktivitu.

 

Technické parametry

Deposiční systém obsahuje:
 • dvě stěny se 3 CARC+ katodami pro deposici vrstev TiN, TiAlN, AlTiN, AlCrN, TiSiN apod.,
 • dvě UBM katody s pulsním napětím pro deposici hlavně tribologických vrstev CrN a Cr+W-C:H apod.,
 • pulsní napětí též umožňuje PACVD technologii pro deposici DLC vrstev apod.,
 • zdroj plazmatu pro čištění v plazmatu; přidání hmotového průtokoměru pro H2 umožňující čištění v plazmatu a plazmatickou nitridaci.
Hlavní vlastnosti deposičního systému:
 • robustní systém s malým potřebným prostorem pro instalaci,
 • kompaktní velikost,
 • krátký instalační čas,
 • PLC řízení procesu v automatickém modu i při krokových operacích,
 • integrovaný uzavřený chladící systém,
 • jednoduchá údržba,
 • jednoduchý provoz,
 • flexibilní vybavení pro PVD povlakování,
 • čtyři výměnné stěny pro maximální flexibilnost pro různé aplikace – řezné nástroje, pístní kroužky apod.,
 • hybridní proces v jednom zařízení (PVD ARC, PVD SPUTTERING, PACVD),
 • kombinace technologií deposice (sputtering, PACVD, CARC+) je umožněna v jednom zařízení s možností upgradu novými technologiemi do budoucna,
 • clony pro každou katodu odděleně,
 • zaručeno dovybavení technologiemi,
 • komplexní možnosti kvalitních povlaků pro různé aplikace (dekorativní, tribologické nebo nástrojové aplikace),
 • kompaktní, víceúčelová platforma,
 • krátké časy deposičních cyklů,
 • efektivní povlakovací objem – průměr 500 x 500 mm,
 • hmotnost náplně pro povlakování – 400 kg,
 • (pulsní) napětí pro předpětí – max. 18 kW,
 • (pulsní) odprašovací zdroj – max. 16 kW.
Flexibilita:
 • rychlé provozní cykly,
 • plný rozsah vynikajících povlaků,
 • výměnné stěny pro změny technologií,
 • hybridní technologie v jednom stroji,
 • připraveno pro upgrade novými technologiemi.
Procesní efektivita:
 • oblouková deposice buď s využitím plné velikosti obdélníkových katod nebo bank válcových obloukových katod,
 • maximální hustota plazmatu pomocí uzavřeného pole nevyváženého magnetronového (UBM) odprašování,
 • přesná kontrola teploty produktů pomocí rotačních termočlánků blízko produktů.

 

Časová redukce cyklů:
 • maximální výhřevnost,
 • až 4 katodové pozice pro rychlou depozici vrstev,
 • rychlé konvekční chlazení dusíkem.
Jednoduchá údržba:
 • komorové kryty snadno vyměnitelné,
 • jednoduchý přístup pro výměnu katod,
 • volitelnost druhých vstupních dveří.
Systém zahrnuje:
 • hlavní systém,
 • turbo vývěva, 1900 l/s,
 • přečerpávací vývěva, suchá,
 • 2 kusy obdélníkových odprašovacích katod, 600 x 125 mm,
 • 2 kusy odprašovacích vinutí včetně zdroje napětí,
 • 2 kusy automatického řízení magnetů pro odprašovací katody,
 • 2 tříkusové sady CARC+ katod na stěnu,
 • zdroj plazmatu, včetně zdroje napětí,
 • 2 zdroje napětí pro odprašování, 8 kW pulsní DC,
 • 2 tříkusové sady zdroje napětí CARC+, 200A,
 • zdroj napětí pro předpětí, 18 kW pulsní DC,
 • 4 kusy hmotových průtokoměrů (Ar, N2, 2 * C2H2),
 • CxHy zabezpečení,
 • roll-in/roll-out stolek s rotačními termočlánky a sada osmi hřídelí, maximálně pro 400 kg při 600 °C,
 • převodovka pro stolek,
 • 2 katody Cr, 600 x 125 mm,
 • katoda CARC+ Ti, 1 řada (3 kusy),
 • katoda CARC+ Ti/Al, 1 řada (3 kusy),
 • bezpečnostní manuál a zkrácené manuál operačních instrukcí v lokálním jazyce,
 • rozšířený rám obsahující druhé dveře,
 • sada radiačního ohřevu, celkový výkon cca 32 kW,
 • 800 mbar N2 chlazení,
 • PLC, integrovaný PC a napojení na dálkovou podporu,
 • plně automatická kontrola procesů,
 • náhradní stínění (stěn komory a clon),
 • systém pro uzavřený chladící okruh.