doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika
Telefon: 266052834
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7839-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0002-8167-3535
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/https://www.researchgate.net/profile/Radek-Kolman-2

Vzdělání
1996 - 2002 - Ing. - Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika
2002 - 2009 - Ph.D.  - Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

2022 - titul docent v oboru Dopravní systémy a technika, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

Pracovní zkušenosti

2003 - 2009 - Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., částečný úvazek, doktorant
2004 -2009 - Agrostroj Pelhřimov s.r.o., výpočtář, konstruktér
od 2009 - Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., vědecký pracovník

od 2013 - 2021 - vedoucí Laboratoře výpočetní mechaniky těles
2015 - 2017-  Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, externí pedagog
od 2018 -  Vysoká škola polytechnická Jihlava, odborný asistent

od 2021 - Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, odborný  asistent

od 2022 - Vysoká škola polytechnická Jihlava, vedoucí Katedry technických studií

Vědecké a studijní pobyty

10/2012 - 12/2012 - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
7/2013   - 8/2013    - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
10/2013 - 11/2013 - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
8/2016 - Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon, Korea

Členství ve vědeckých společnostech
Central European Association for Computational Mechanics (CEACM)
Česká společnost pro mechaniku (člen hlavního výboru 2018-)
Jednota českých matematiků a fyziků
The German Association for Computational Mechanics: GACM

Recenzent časopisu Journal of Mechanical Engineering Science, Applications of Mathematics, Journal of Computattional Physics, Acta Mechanica, Mathematical Problems in Engineering, Engineering Mechanics, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Wave Motion.

CV 

Vybrané publikace

Researcher ID: G-7839-2014

Scopus ID: 6603208878

Researchgate: www.researchgate.net/profile/Radek_Kolman

Google Scholar

Cimrman, R., Kolman, R., González, J.A., Park, K.C. Higher-order inverse mass matrices for the explicit transient analysis of heterogeneous solids, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2024, vol. 125(11), e7457. (IF=2.9), Source.

Dvořák, R., Kolman, R., Fíla, T., Falta, J., K.C. Park, K.C. Explicit asynchronous time scheme with local push-forward stepping for discontinuous elastic wave propagation: One-dimensional heterogeneous cases and Hopkinson bar experiment, Wave Motion, 2023, 103169. (IF=2.174), Source.

Dvořák, R., Kolman, R., Mračko, M., Kopačka, J., Fíla, T., Jiroušek, O., Falta, J., Neuhäuserová, M., Rada, V., Adámek, V., González, J.A. Energy-conserving interface dynamics with asynchronous direct time integration employing arbitrary time steps, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, vol. 413, 116110. (IF=6.588). Source.

Arnoult, X., Arnoult-Růžičková, M., Maňák, J.,  Viani, A., Brajer, J., Arrigoni, M., Kolman, R., Macák, J. Corrosion and Electrochemical Properties of Laser-Shock-Peening-Treated Stainless Steel AISI 304L in VVER Primary Water Environment, Metals, 2022, vol. 12, no. 10, 1702. Source.

Prasad, C.S., Kolman, R., Pešek, L. Meshfree reduced order model for turbomachinery blade flutter analysis, International Journal of Mechanical Sciences, 2022, vol. 222, 107222. (IF=5.329) Source.

Lee, S., Yu, K., Huh, H., Kolman, R., Arnoult, X. Dynamic Hardening of AISI 304 Steel at a Wide Range of Strain Rates and Its Application to Shot Peening Simulation. Metals, 2022, Vol. 12(3), 403. (IF=2.351) Source.

González, J.A., Kopačka, J. Kolman, R., Park, K.C. Partitioned formulation of contact‐impact problems with stabilized contact constraints and reciprocal mass matrices. , International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2021. Vol. 122(7), p.4609-4636. (IF=3.477)  Source.

Mračko, M., Adámek, V., Berezovski, A., Kober, J., Kolman, R. Experimental, analytical, and numerical study of transient elastic waves from a localized source in an aluminium strip. Applied Acoustics, 2021, 178, 107983.  (IF=2.440), Source.

Kolman, R., Kopačka, J., González, J.A., Cho, S.S., Park, K.C. Bi-penalty stabilized technique with predictor–corrector time scheme for contact-impact problems of elastic bars.  Mathematics and Computers in Simulation, 2021. Vol. 189, p. 305-324. (IF=2.463) Source.

Adámek, V., Berezovski, A., Mračko, M., Kolman, R. A two-layer elastic strip under transverse impact loading: Analytical solution, finite element, and finite volume simulations. Mathematics and Computers in Simulation, 2021, Vol. 189, p. 126-140. (IF=2.463) Source.

Mračko, M., Kober, J., Kolman, R.,  Převorovský, Z., Tkachuk, A., Plešek, J. Finite element method based computational time reversal in elastodynamics: Refocusing, reconstruction and its numerical sensitivity,  Mathematics and Computers in Simulation, 2021, Vol. 189, p. 163-190  (IF=2.463) Source.

R. Acevedo, P. Sedlák, R. Kolman, M. Fredel. Residual stress analysis of additive manufacturing of metallic parts using ultrasonic waves: State of the art review, Journal of Materials Research and Technology, 2020, Vol. 9(4), p. 9457-9477 (IF=5.289). Source.

S.S. Cho, R. Kolman, J. González, K.C. Park. Explicit Multistep Time Integration for Discontinuous Elastic Stress
Wave Propagation in Heterogeneous Solids, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2019 Vol. 118, p. 276-302. (IF=2.746). Source.

J. González, J. Kopačka, R. Kolman, S.S. Cho, K.C. Park. Inverse Mass Matrix for Isogeometric Explicit Transient Analysis
via the Method of Localized Lagrange Multipliers, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2019, Vol. 117(9), p. 939-966. (IF=2.591). Source.

J. Kopačka, D. Gabriel, R. Kolman, J. Plešek. A large deformation frictionless contact treatment in NURBS-based isogeometric analysis. Chapter 3. In Advances in Computational Coupling and Contact Mechanics, pp. 104–144. Eds. L. Rodríguez-Tembleque, M. H. F. Aliabadi. London, UK: World Scientific Publishing. 2018. ISBN: 978-1-78634-478-6 https://doi.org/10.1142/9781786344786_0003

A. Berezovski, R. Kolman, M. Berezovski, D. Gabriel, V. Adámek Full field computing for elastic pulse dispersion in inhomogeneous bars, Composite Structures, 2018, Vol. 204, p. 388-394 (IF=4.101). Source.

J. Gonzalez, R. Kolman, S.S. Cho, C. Felippa, K.C. Park. Inverse Mass Matrix via the Method of Localized Lagrange Multipliers, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2018, Vol. 113(2), p. 277-295. (IF=2.162). Source.

J. Kopačka, A. Tkachuk, D. Gabriel, R. Kolman, M. Bischoff, J. Plešek. On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in impact-contact problems: a one-dimensional, homogeneous case study, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2018, Vol. 113(10), p. 1607-1629. (IF=2.162).). Source.

del Corro Elena - ALVAREZ  M.P.- MRAČKO M. - KOLMAN R. - KALBAČ M. - KAVAN L. - FRANK O.  Graphene under direct compression: stress effects and interlayer coupling, Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics, (Special Issue IWEPNM 2016: Electronic Properties of Novel Materials), 2016, Vol.252(12) p. 2336–2341. (IF=1.522). Source.

del Corro Elena - Sato Kentaro - Peña Miriam - Morales García Ángel - BOUŠA M. - MRAČKO M. - KOLMAN R. - KAVAN L. - KALBAČ M. - FRANK O. Fine Tuning of Optoelectronic Properties of Twisted Bilayer Graphene via Interlayer Distance Modulation, Physical Review B, 2017, Vol. 95, 085138. (IF=3.718). Source.

PELIKÁN V. - HORA P. - MACHOVÁ A. - KOLMAN R. - UHNÁKOVÁ A. Sample Geometry and the Brittle-Ductile Behavior of Edge Cracks in 3D Atomistic Simulations by Molecular Dynamics. Solid State Phenomena, 2017, Vol. 258 p. 45-48. . Source.

CIMRMAN, R. - NOVÁK, M. - KOLMAN, R. - TŮMA, M. - PLEŠEK, J. - VACKÁŘ, J. Convergence study of isogeometric analysis based on Bézier extraction in electronic structure calculations, Applied Mathematics and Computation, 2018, vol. 319, p. 138-152. (IF=1.345). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Efficient implementation of an explicit partitioned shear and longitudinal wave propagation algorithm, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2016, vol. 107, no. 7, p. 543-579. (IF=2.100). Source.

SOROKIN, S.V. - KOLMAN, R. - KOPAČKA, J. The boundary integral equations method for analysis of high-frequency
vibrations of an elastic layer, Archive of Applied Mechanics, 2017, vol. 87, no. 4, p. 737-750. (IF=1.103). Source.

CIMRMAN, R. - NOVÁK, M. - KOLMAN, R. - TŮMA, M. - VACKÁŘ, J. Isogeometric analysis in electronic structure calculations, Mathematics and Computers in Simulation, 2018, vol. 145, p. 125-135. (IF=1.054). Source.

KOLMAN, R. - OKROUHLÍK, M - BEREZOVSKI, A. - GABRIEL, D. - KOPAČKA, J. - PLEŠEK, J. B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation, Applied Mathematical Modelling, 2017, vol. 46, p. 382–395. (IF=2.291). Source.

KOLMAN, R. - SOROKIN, S.V. - BASTL, B. - KOPAČKA, J. - PLEŠEK, J. Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples, Journal of the Acoustical Society of America2015, vol. 137, no. 4, p. 2089-2100. (IF=1.646). Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - ČERV, J. - OKROUHLÍK, M - PAŘÍK, P. Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2016, vol. 106, no. 2, p. 113–128. (IF=2.055). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Accurate explicit finite element method for wave propagation and dynamic contact problems. In the 11th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th. European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), Barcelona, Spain, July 20 - 25, 2014. CD-ROM, ISBN 978-84-942844-7-2, pp. 499-509. Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. J. On the diminishing of spurious oscillations in explicit finite element analysis of linear and non-linear wave propagation and contact problems. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2014, vol. 19, no. 12, p.1-7. Source.

BEREZOVSKI, A. - KOLMAN, R. - BLAŽEK, J. - KOPAČKA, J. - GABRIEL, D. - PLEŠEK, J. Comparative study of finite element method, isogeometric analysis, and finite volume method in elastic wave propagation of stress discontinuities, The e-Journal of Nondestructive Testing, 2014, vol. 19, no. 12, p.1-8. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - OKROUHLÍK, M. Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method, Wave Motion, 2014, vol. 51, no. 2, p. 348–359. (IF=1.467). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Accurate explicit finite element method for wave propagation and dynamic contact problems. In 11th World Congress on Computatinal Mechanics WCCM XI, 5th European Conference on Computational Mechanics ECCM V, 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics ECFD VI, Barcelona, Spain, 20-25 July 2014. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - OKROUHLÍK, M. - GABRIEL, D. Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2013, vol. 96, no. 1, p. 1-28. (IF=2.056). Source.

CHO, S.S. - PARK, K.C. - KOLMAN, R. A method for computation of wave propagation in heterogeneous solids: implementation and performance.  Proceedings ASME. 56437; Volume 14: Vibration, Acoustics and Wave Propagation, V014T15A040.November 15, 2013, IMECE2013-65790, pp. 1-2. doi: 10.1115/IMECE2013-65790. Source.

KOLMAN, R.,- CHO, S.S. - PARK, K.C, Non-spurious oscillations time integration method in finite element analysis of non-linear wave propagation of stress discontinuities. In 4rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2013, Eds. PAPADRAKAKIS, M. - PAPADOPOULOS, V. - PLEVRIS, Kos, Greece, June 12-14, 2013, CD-ROM. Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Near non-Spurious oscillations time scheme in finite element analysis of non-linear wave propagation and dynamic fracture mechanics. In 3rd International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures CFRAC 2013,Eds. JIRASEK, M. - ALIX, O - MOES, N.OLIVER J., June 5-7, 2013, Prague, Czech Republic, June 5-7, pp.191, ISBN: 978-80-01-05279-2. Source.

KOLMAN, R. Isogeometric free vibration of elastic block. Engineering Mechanics, 2012 , vol. 19, no. 4, p. 279-291. Source.

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. GABRIEL, D. Studies in Numerical Stability and Critical Time Step Estimation by Wave Dispersion Analysis versus Eigenvalue Computation. In 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2011, Eds. PAPADRAKAKIS, M. - FRAGIADAKIS, M. - PLEVRIS, V., Corfu, Greece, May 25-28, 2011. Source.

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - GABRIEL, D. Dispersion Error of Finite Element Discretizations in Elastodynamics.
Computational Technology Reviews, 2010, vol. 1, p. 251-279. Source.

GABRIEL, D. - PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - VALEŠ, F. Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, vol. 234, no. 6, p. 1930-1936. Source. (IF=1.029)

TRNKA, J., - KOLMAN, R. - DVOŘÁKOVÁ, P. - VESELÝ, E. A Study of Stress Wave Propagation in Thin
Plate Loaded by an Oblique Impact. International Review of Mechanical Engineering, 2009, vol. 3, no. 3, p. 322-331. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - GABRIEL, D. - OKROUHLÍK, M. Optimization of lumping schemes for plane square quadratic finite element in elastodynamics. Applied and Computational Mechanics, 2007, vol. 1, p. 105-114. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - LANDA, M. Finite Element Computational Technology Resonant Ultrasound Spectroscopy of Composite Materials. Materials Science Forum, 2005, vol. 482, p. 343-346. Source. (IF=0.399)

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - LANDA, M. Using finite element method for the determination of elastic moduli by resonant ultrasound spectroscopy. Journal of the Acoustical Society of America, 2004, vol. 116, no. 1, p. 282-287. Source. (IF=1.482)

Výuka:
2015/2017 - Pružnost a pevnost (PB018), Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, přednášky, cvičení

2015/2017 - Mechanika (PB012), Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, přednášky, cvičení

od 2018 - Mechanika I, Mechanika II, Vysoká škola polytechnická Jihlava, přednášky.

od 2019 - Numerické metody mechaniky, Finite element method and its application, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, přednášky.

od 2021 - Statika, Pružnost a pevnost, Kinematika a dynamika, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, cvičení.

od 2021 - Mechanika tekutin, Vysoká škola polytechnická Jihlava, přednášky.

od 2021 - Termomechanika, Vysoká škola polytechnická Jihlava, přednášky.

od 2021 - Mechanika 3, Vysoká škola polytechnická Jihlava, cvičení.

od 2021 - Mechanika soustav těles, Vysoká škola polytechnická Jihlava, přednášky a cvičení.

Letní školy a kurzy:

An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, letní škola numerických metod v dynamice, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., Praha, 30.7-4.8.2020, http://shortcourse2020.it.cas.cz
An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, letní škola numerických metod v dynamice, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., Praha, 4.-8.6.2018, http://shortcourse2018.it.cas.cz
An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, letní škola numerických metod v dynamice, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., Praha, 13.-17.6.2016, http://shortcourse2016.it.cas.cz

Organizované semináře:
Seminář Ústavu termomechaniky: www.it.cas.cz/en/it_seminar

Organizované konference:
The 2nd International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, the ECCOMAS Regional Conference, Praha, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i.,17.-21. října 2018, http://wavemodelling2018.it.cas.cz
Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, Praha, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., 26.listopad 2016, http://mkp.it.cas.cz
Euromech Colloquium 540 - Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Praha, 1.-3. října 2012, http://ec540.it.cas.czKniha abstraktu Euromech Colloquium 540
Konference SIGA 2012  - Spliny a IsoGeometrická Analýza: www.it.cas.cz/cs/siga2012
Konference SIGA 2011 -  Spliny a IsoGeometrická Analýza:  www.it.cas.cz/cs/siga2011

Granty

2023–2024GA23-04676JŘiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty
2022–2024GA22-00863KŘiditelné metamateriály a chytré struktury: Nelineární problémy, modelování a experimenty
2019–2022GA19-04956SDynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace
2019–2020GA19-02288JRobustní metody redukce-řádu modelu pro úlohy interakce poddajných těles s tekutinou
2017–2017ISR 17-13Dynamické chování materiálů
2016–2017DAAD-16-12Advanced numerical methods for structural dynamics, contact-impact problems and wave propagation in solids
2010–2012GPP101/10/P376Studium disperzních vlastností metody konečných prvků v problémech šíření elastických vln