Spliny a IsoGeometrická Analýza SIGA 2011

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, Praha, 9. února 2011

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a ČVUT v Praze, Fakulta strojní pořádají dne 9. února 2011 jednodenní seminář s názvem

 

 Spliny a IsoGeometrická Analýza 2011

Program - Prezentace | Seznam účastníků | Bankovní spojení

Cílem semináře je uskutečnit setkání matematiků, fyziků, počítačových grafiků a inženýrů zabývajících se problematikou splinů a jejich využití při numerickém řešení parcialních diferenciálních rovnic různých problémů fyziky a hlavně mechaniky. V oblasti výpočtové mechaniky je velmi dynamickým oborem isogeometrická analýza (IGA). Tato numerická metoda používá tvarových funkcí založených na různých typech splinů (B-spliny, NURBS, T-spliny, L-spliny a mnoho dalších), přičemž pole zkoumaných veličin je popsáno shodným způsobem jako geometrie studované oblasti a navíc toto pole vykazuje vyšší stupeň spojitosti než klasická metoda konečných prvků. Isogeometrická analýza si klade za cíl být integrována v rámci CAD systémů bez nutnosti generování další pomocné výpočtové sítě odlišné od množiny řídících bodů nutné pro popis geometrie. 
Dalším cílem semináře je pokusit se vytvořit fórum zabývající se tímto multidisciplinárním vědním oborem zahrnující matematiku, počítačovou grafiku, geometrii, fyziku, inženýrské obory a samozrějmě softwarové inženýrství. 
 

Témata semináře

 • numerické metody řešení PDR založené na spline reprezentaci (B-spline, NURBS, T-spline, atd.)
 • isogeometrická analýza a její numerické aspekty
 • odhad chyby, konvergence a adaptivita
 • teorie splinů, aproximace a interpolace spliny
 • spliny na nestrukturovaných objektech (trojúhelnících, atd.)
 • počítačová geometrie a grafika
 • parametrizace křivek, ploch a objemů
 • optimalizace využívající spline reprezentaci
 • implementace numerických a grafických algoritmů a jejich optimalizace
 • variační formulace isogeometrické analýzy, problematika okrajových podmínek
 • strategie konstruování v návaznosti na isogeometrickou analýzu
 • propojení CAD a CAE systémů

 

Příspěvky

Termín odevzdání 2-stránkových rozšířených abstraktů je nejpozději 21. ledna 2011. Výstupem semináře bude CD-ROM obsahující rozšířené abstrakty. Příspěvky mohou být vypracovány v českém popř. v anglickém jazyce, přičemž název příspěvků v češtině musí být anglicky. Pro vytvoření abstraktů je možno využít šablon ve formátu DOC nebo TEX. Příspěvky zašlete na adresu organizátorů semináře.
 

Přihlášky

Přihlášky k účasti na semináři je nutno zaslat na adresu organizátorů do 21. ledna 2011
 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je stanoven na základě předpokládaných nákladů jako smluvní cena ve výši 400,- Kč včetně 20% DPH . Informace o bankovním spojení naleznete zde. Termín zaplacení poplatku je stanoven nejpozději na 21. ledna 2011. V účastnickém poplatku je kromě organizačních výdajů pořadatelů zahrnut oběd. V případě neúčasti přihlášeného účastníka se poplatek nevrací, ale je možno vyslat zástupce.
 

Registrace

Registrace účastníků bude ve středu 9. února 2011 od 7.30 hod. do zahájení konference.
 

Těšíme se na Vaši účast na konferenci.
Budeme velice rádi, jestliže o této připravované akci budete informovat své kolegy.


Organizátoři:

Ing. Radek Kolman, Ph.D. (kontaktní osoba)
Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Ing. Petr Pařík, Ph.D.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS