Den otevřených dveří - ilustrace

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (12., 14. a 16. listopadu 2019)

Vážení příznivci vědy a techniky, zveme vás srdečně v rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří.

Konat se budou v druhém listopadovém týdnu. V Praze a v Plzni ve čtvrtek 14. listopadu, v Novém Kníně v úterý 12. a v sobotu 16. listopadu.

Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky.

Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rozcestník

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze
14. 11. 2019

Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně
12. a 16. 11. 2019

Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni
14. 11. 2019

Podrobnosti

Přednáška:

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.: Jiskrový výboj – užitečný pomocník při výrobě nanočástic

12. 11. 2019, 11:00 h

budova AV ČR, Národní 3, Praha 1

Podrobnosti

Panelová diskuze:

Ing. Jiří Plešek, CSc.: Energie pro budoucnost

12. 11. 2019, 18:00 h

budova AV ČR, Národní 3, Praha 1

Podrobnosti

Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

14. listopadu 2019, 9:00–18:00
Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz

Exkurze

Ukázka elektromagnetické pseudolevitace setrvačníku pro ukládání energie – praktická ukázka demonstračního prototypu vyvíjeného magnetického závěsu pro setrvačník. Laboratoř elektrofyziky
Aerosolová syntéza kovových nanomateriálů pomocí jiskrového výboje – ukázka videozáběrů z průběhu experimentu a prezentace vytvořených nanostruktur. Laboratoř elektrofyziky
Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů. Laboratoř turbulentních smykových proudění
Víte co je to Tip-Timing? Výzkum metod pro snímání vibrací turbínových kol. Laboratoř rotační laserové vibrometrie
Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek Laboratoř ultrazvukových metod
Skupenské změny kapalin a plynů a jejich vlastnosti při extrémních podmínkách Laboratoř fázových přechodů
Jak funguje elektromotor a dá se na tom ještě něco zlepšit? Laboratoř dynamiky elektrických strojů a pohonů
Víte, že geometrie budov ovlivňuje sílu větru v ulicích? Přijďte si postavit „ulici“, „městečko“ a přesvědčte se na vlastní oči.  
Hodnocení mechanických vlastností kovů na zkušebním stroji INSTRON – ukázka cyklického zatěžování v kombinovaném tahu/tlaku a torzi. Laboratoř termomechaniky materiálů
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo e-mailem rezervovali předem u kontaktní osoby.

 

Aerodynamická laboratoř, Nový Knín

12. listopadu 2019, 9:00–15:00 a 16. listopadu 2019, 9:00–14:00
Aerodynamické laboratoře, Jatecká 511, 262 03 Nový Knín (spojení z Prahy: busem ze Smíchovského nádraží)
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@nullit.cas.cz
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@nullit.cas.cz

Exkurze

Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum pro energetické strojírenství. Laboratoř vnitřních proudění
Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry. Laboratoř aerodynamiky prostředí
Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky. Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

Centrum diagnostiky materiálu – Plzeň

14. listopadu 2019, 9:00–15:00
Veleslavínova 11, Plzeň
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@nullcdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@nullvolny.cz

Exkurze

Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chováni materiálu při dlouhodobém opakovaném zatěžování
Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití
Prosíme zájemce, aby svou návštěvu ohlásili výše uvedené kontaktní osobě.