foto

doc. Ing. Petr Hora, CSc.

Telefon +420 377 279 652 E-mail hora@cdm.it.cas.cz Místnost P209 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Funkce vedoucí laboratoře Odborné zaměření šíření vln v pevných tělesech, akustická emise, zpracování signálů
Životopis
     1986         dokončena studia na FEL ČVUT v Praze
1987 - 1990 aspirantura na FEL ČVUT v Praze ve vědním oboru elektroakustika
    1991          obhájena kandidátská disertační práce "Kalibrace snímačů akustické emise impulsní metodou"
1990 - 1992 Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV v Plzni
1993 - 1994 Institut technologie a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
    1995          Ústav fyzikálních technologií a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
1996 - 1997 Ústav fyzikálního inženýrství AV ČR & ZČU v Plzni
  od 1998      Ústav termomechaniky AV ČR v Plzni
     2006        obhájena docentská habilitační práce "Molekulární dynamika v materiálovém výzkumu"

Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2007-2009 GA101/07/0789Nanodiagnostika defektů ve 3D molekulární dynamice
2006-2008 GA101/06/1689Analýza komponent modelu systému pro metodiku akustické emise
Výuka

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS