Laboratoř diagnostiky materiálu, pobočka Plzeň

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Petr Hora, CSc.

Laboratoř diagnostiky materiálu je detašovaným pracovištěm Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Skládá se z Laboratoře únavového poškozování a Laboratoře modelování vln v tělesech.

Laboratoř únavového poškozování se zabývá studiem těchto problémů: únava materiálů, optimalizace konstrukcí s ohledem na únavovou životnost, víceosá únava, odhad únavové životnosti skutečných strojních součástí, únavová životnost součástí s tenkou povrchovou vrstvou.

Laboratoř modelování vln v tělesech se zabývá studiem těchto problémů: analytické metody šíření vln v tuhých tělesech, numerické metody pro řešení šíření vln, experimentální nástroje a metody pro měření akustické emise, metody a techniky pro vyhodnocování signálů akustické emise.


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS