doc. Ing. Petr Hora, CSc.


Funkce:  Vedoucí laboratoře
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 377279652, 377236416, 377221178
Budova:  Pobočka Plzeň, Veleslavínova 11, Plzeň
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
WoS Researcher ID: G-7092-2014
ORCID: http://www.orcid.org/0000-0003-3883-8282
LinkedIn:
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Petr-Hora

1986         dokončena studia na FEL ČVUT v Praze
1987 - 1990 aspirantura na FEL ČVUT v Praze ve vědním oboru elektroakustika
1991          obhájena kandidátská disertační práce "Kalibrace snímačů akustické emise impulsní metodou"
1990 - 1992 Ústav technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV v Plzni
1993 - 1994 Institut technologie a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
1995          Ústav fyzikálních technologií a spolehlivosti AV ČR & ZČU v Plzni
1996 - 1997 Ústav fyzikálního inženýrství AV ČR & ZČU v Plzni
od 1998      Ústav termomechaniky AV ČR v Plzni
2006        obhájena docentská habilitační práce "Molekulární dynamika v materiálovém výzkumu"

Vybrané publikace

 

Výuka

Západočeská univerzita v Plzni

Akustické jevy v kontinuích
Technická diagnostika konstrukcí
Matematické výpočetní systémy

Granty

2007–2009GA101/07/0789Nanodiagnostika defektů ve 3D molekulární dynamice
2006–2008GA101/06/1689Analýza komponent modelu systému pro metodiku akustické emise