Akce

20. června 2024: Celoústavní seminář

Co: Prezentace výzkumu a dialog mezi vedením ústavu a výzkumnými pracovníky
Kdy a kde:
9:00–12:15, přednáškový sál v Praze
Pro koho: Všichni zaměstnanci
Program a fotografie z akce | Plakát akce

 

HR Award logo14. listopadu 2023: Exkurze do prototypového centra pro výzkum a vývoj baterií ve společnosti HE3DA

Co: Rozšiřování obzorů a spoluprací
Kdy a kde: 10:00–12:00, HE3DA s.r.o., Praha
Pro koho: Vědečtí pracovníci
Článek s fotografiemi z akce

 

HR Award logo19. září 2023: Exkurze do Laboratoře povrchových technologií a degradace materiálů v Plzni

Co: Rozšiřování obzorů a spoluprací. Exkurze na detašované pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR.
Kdy a kde: Ústav termomechaniky AV ČR, pobočka v Plzni – Veleslavínova 71/11, Plzeň
Článek s fotografiemi z akce

 

28. června 2023: 25. výročí Odboru mechatroniky, společného pracoviště s fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Co: Rozšiřování obzorů a spoluprací
Kdy a kde: 10:00–12:30, přednáškový sál v Praze
Pro koho: Všichni zaměstnanci
Program

 

HR Award logo2. června 2023: Celoústavní seminář

Co: Prezentace výzkumu a dialog mezi vedením ústavu a výzkumnými pracovníky
Kdy a kde:
9:00–12:30, přednáškový sál v Praze
Pro koho: Všichni zaměstnanci
Program a fotografie z akcePlakát akce

 

HR Award logo30. května 2023: Setkání s internacionály

Co: Přijďte se seznámit s našimi internacionály! Prezentace zemí (Pákistán, Myanmar, Basicko, Írán) s ochutnávkou národních pokrmů!
Kdy a kde:
od 15.00 v klubu
Pro koho:
Všichni zaměstnanci
Plakát akce

 

HR Award logo15. prosince 2022: Kulatý stůl s doktorandy

Co: Neformální diskuse u kulatého stolu mezi doktorandy/postdoky a zástupci vedení ústavu a Komise pro doktorské studium. Informace o zásadách a nástrojích pro doktorandy/postdoky, očekávání, návrhy a zpětná vazba.
Pro koho: doktorandi a postdoci

 

HR Award logo22. června 2022: Exkurze do Ondřejovské hvězdárny

Co: Rozšiřování obzorů a spoluprací. Exkurze do Astronomického ústavu AV ČR.
Pro koho:
Všichni zaměstnanci
Fotografie z akce

 

HR Award logo2. června 2022: Celoústavní seminář

Co: Prezentace výzkumu a dialog mezi vedením ústavu a výzkumnými pracovníky. S účastí Mezinárodního poradního sboru.
Pro koho:
Všichni zaměstnanci
Program a fotografie z akce | Plakát akce

 

HR Award logo24. května 2022: Setkání s internacionály

Co: Přijďte se seznámit s našimi internacionály! Prezentace zemí (ČR, USA, Alžírsko, Indie) s ochutnávkou národních pokrmů!
Pro koho:
Všichni zaměstnanci
Plakát akce

 

HR Award logo26. října 2021: Exkurze do výzkumného centra HiLASE

Co: Rozšiřování obzorů a spoluprací. Exkurze do centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR.
Pro koho: Všichni zaměstnanci
Fotografie z akce