CCSphase

CCSphase – projekt česko-norského výzkumného programu (CZ09)

Základní informace

Provozovatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Finanční koordinátor: Ministerstvo financí České republiky


Název projektu: Fázové chování v CCS systémech

Akronym projektu: CCSphase

ID projektu: 7F14466

Partneři:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8

SINTEF Energy Research AS
P.O.Box 4761 Sluppen
NO-7465 Trondheim, Norsko

Trvání projektu: 15. 7. 2014 – 30. 4. 2017