Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.
logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Workshop Energy Industry in a Broader Context (30. listopad 2017, Praha)

Konference - Akademie věd ČR, Národní 3, Praha, místnost 205, 9:00-16:00

„Connecting academia, commerce and government to shape our energy future“

Workshop Energy Industry in a Broader Context (Energetika v širších souvislostech) je kolaborativní workshop, jehož účastníky jsou vědci, zástupci průmyslu, profesních organizací a státní správy, kteří společně diskutují budoucnost energetiky a vliv její očekávané transformace na životní prostředí, ekonomiku, veřejné zdraví či vnímání veřejností. Cílem je prodiskutovat rizika, omezení a příležitosti pro výzkum energetických technologií budoucnosti.  »»» 


Harmonogram výzev v OP VVV pro rok 2018


logo_MSMT_40x40.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.  »»» 

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu THÉTA (termín odevzdání návrhů 9. 1. 2018)


logo_TACR_40x40_1.jpg

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 31. 10. 2017 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.
 »»» 

Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018


logo_H2020_40x40.jpg

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Ty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.  »»» 

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje pro oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech.  »»» 

Evoluční systémy a proudění versus numerická metoda

Přednáška - Mgr. Jan Pech, Ph.D., Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, zasedací místnost č. 225, středa 18. 10. 2017 od 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Jana Pecha, Ph.D., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. na téma Evoluční systémy a proudění versus velmi přesná numerická metoda. Přednáška má následující osnovu:  »»» 

TAČR EPSILON – výsledky 3. soutěže


logo_TACR_40x40.jpg

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky 3. veřejné soutěže v programu Epsilon. Seznam projektů doporučených k podpoře je zde.  »»» 

5. 10. 2017, Parlamentní listy, Spolupráce mezi Akademií věd ČR a tchajwanským ITRI podepsána


Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová podepsala ve středu 4. 10. Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a tchajwanským Industrial Technology Research Institute (ITRI) s Dr. Pei-Zen Changem, místopředsedou ITRI.
Memorandum bude sloužit k vytvoření platformy pro iniciování spolupráce mezi jednotlivými ústavy AV ČR a ITRI, které v případě budoucí dohody na konkrétních formách spolupráce podepíší samostatné dohody, upravující přesné podmínky a financování programů.  »»» 

Středočeské inovační vouchery (termín podání žádostí 31. 12. 2017)


logo-SIC_40x40.jpg

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery pro malé a střední podniky. Z jednorázových dotací ve výši až 150 000 Kč lze podpořit spolupráci firem a výzkumných organizací ze Středočeského kraje.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS