Seminář Ústavu termomechaniky

je organizován Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i.
každou první středu v měsíci od 10:00
v konferenčních sálech B nebo A v hlavní budově Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., (kontaktní informace zde)
  

Program semináře: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

 Příští přednáška

středa, 5. dubna 2017, od 10:00, konferenční sál B
 

Implozivní magnetokumulativní generátor
pro účinnou přeměnu energie

 

Ing. Jiří Šonský, Ph.D.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 

Osnova přednášky:
Historie magnetohydrodynamických generátorů sahá až do roku 1832, kdy Michael Faraday začal s prvními experimenty. Magnetokumulativní generátory byly vyvinuty Andrejem Sacharovem již na začátku padesátých let minulého století, ale stále nejsou využívány v civilní energetice a zůstávají na experimentální, navíc často vojenské úrovni vývoje. Proto jsme vyvinuli nový zdroj termického plazmatu pro magnetohydrodynamické nebo magnetokumulativní generátory vhodné pro obecné použití v energetice. Plazma je vytvořeno z hořlavé směsi implozí – tedy sférickou kompresí konvergentní detonační vlnou. Konvergentní detonační vlna je spuštěna přechodem deflagrace do detonace po zapálení elektrickou jiskrou v detonační trubici. Konvergentní polyedrální tvar detonační vlny je vytvarován velkým počtem větvících se zátravek ústících do hemisférické spalovací komory. Vzniklé plazma vytryskne vysokou rychlostí tryskou ve středu zařízení a je sledováno vysokorychlostní kamerou. Postup detonační vlny je také sledován ionizačními sondami. Konstrukce implozivních zdrojů plazmatu a možnosti extrakce elektrické energie z kinetické energie plazmatu působením na počáteční magnetické pole bude v této přednášce také probrána.
 

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS