foto

Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Telefon +420 266 053 214 E-mail kolman@it.cas.cz Místnost M2416 Oddělení Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech Odborné zaměření Výpočtová mechanika, šíření vln v tělesech.
Životopis
Vzdělání
1996 - 2002 - Ing. - Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika
2002 - 2009 - Ph.D.  - Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

Pracovní zkušenosti
2003 - 2009 - Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., částečný úvazek
2004 -2009 - Agrostroj Pelhřimov s.r.o., výpočtář, konstruktér
od 2009 - Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., vědecký pracovník
od 2013 - vedoucí Laboratoře výpočetní mechaniky těles
od 2015 -  Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, externí pedagog

Vědecké a studijní pobyty
10/2012 - 12/2012 - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
7/2013   - 8/2013    - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
10/2013 - 11/2013 - Ocean System Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
 8/2016 - Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon, Korea

Členství ve vědeckých společnostech
Central European Association for Computational Mechanics (CEACM)
Česká společnost pro mechaniku
Jednota českých matematiků a fyziků

Recenzent časopisu Journal of Mechanical Engineering Science
                                      Applications of Mathematics
                                      Journal of Computattional Physics
                                      Acta Mechanica
                                      Mathematical Problems in Engineering
                                      Engineering Mechanics
                                      Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 
CV 
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
Researcher ID: G-7839-2014

Scopus ID: 6603208878

Researchgate: www.researchgate.net/profile/Radek_Kolman

J. Gonzalez, R. Kolman, S.S. Cho, C. Felippa, K.C. Park. Inverse Mass Matrix via the Method of Localized Lagrange Multipliers, International Journal for Numerical Methods in Engineering, accepted, 2017. (IF=2.162). Source.

J. Kopačka, A. Tkachuk, D. Gabriel, R. Kolman, M. Bischoff, J. Plešek. On stability and reflection-transmission analysis of the bipenalty method in impact-contact problems: a one-dimensional, homogeneous case study, International Journal for Numerical Methods in Engineering, on line, 2017. (IF=2.162). Source.

del Corro Elena - ALVAREZ  M.P.- MRAČKO M. - KOLMAN R. - KALBAČ M. - KAVAN L. - FRANK O.  Graphene under direct compression: stress effects and interlayer coupling, Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics, (Special Issue IWEPNM 2016: Electronic Properties of Novel Materials), 2016, Vol.252(12) p. 2336–2341. (IF=1.522). Source.

del Corro Elena - Sato Kentaro - Peña Miriam - Morales García Ángel - BOUŠA M. - MRAČKO M. - KOLMAN R. - KAVAN L. - KALBAČ M. - FRANK O. Fine Tuning of Optoelectronic Properties of Twisted Bilayer Graphene via Interlayer Distance Modulation, Physical Review B, 2017, Vol. 95, 085138. (IF=3.718). Source.

PELIKÁN V. - HORA P. - MACHOVÁ A. - KOLMAN R. - UHNÁKOVÁ A. Sample Geometry and the Brittle-Ductile Behavior of Edge Cracks in 3D Atomistic Simulations by Molecular Dynamics. Solid State Phenomena, 2017, Vol. 258 p. 45-48. . Source.

CIMRMAN, R. - NOVÁK, M. - KOLMAN, R. - TŮMA, M. - PLEŠEK, J. - VACKÁŘ, J. Convergence study of isogeometric analysis based on Bézier extraction in electronic structure calculations, Applied Mathematics and Computation, in press, 2017. (IF=1.345). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Efficient implementation of an explicit partitioned shear and longitudinal wave propagation algorithm, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2016, vol. 107, no. 7, p. 543-579. (IF=2.100). Source.

SOROKIN, S.V. - KOLMAN, R. - KOPAČKA, J. The boundary integral equations method for analysis of high-frequency
vibrations of an elastic layer, Archive of Applied Mechanics, 2017, vol. 87, no. 4, p. 737-750. (IF=1.103). Source.

CIMRMAN, R. - NOVÁK, M. - KOLMAN, R. - TŮMA, M. - VACKÁŘ, J. Isogeometric analysis in electronic structure calculations, Mathematics and Computers in Simulation, in press, 2017. (IF=1.054). Source.

KOLMAN, R. - OKROUHLÍK, M - BEREZOVSKI, A. - GABRIEL, D. - KOPAČKA, J. - PLEŠEK, J. B-spline based finite element method in one-dimensional discontinuous elastic wave propagation, Applied Mathematical Modelling, 2017, vol. 46, p. 382–395. (IF=2.291). Source.

KOLMAN, R. - SOROKIN, S.V. - BASTL, B. - KOPAČKA, J. - PLEŠEK, J. Isogeometric analysis of free vibration of simple shaped elastic samples, Journal of the Acoustical Society of America2015, vol. 137, no. 4, p. 2089-2100. (IF=1.646). Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - ČERV, J. - OKROUHLÍK, M - PAŘÍK, P. Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2016, vol. 106, no. 2, p. 113–128. (IF=2.055). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Accurate explicit finite element method for wave propagation and dynamic contact problems. In the 11th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th. European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), Barcelona, Spain, July 20 - 25, 2014. CD-ROM, ISBN 978-84-942844-7-2, pp. 499-509. Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. J. On the diminishing of spurious oscillations in explicit finite element analysis of linear and non-linear wave propagation and contact problems. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2014, vol. 19, no. 12, p.1-7. Source.

BEREZOVSKI, A. - KOLMAN, R. - BLAŽEK, J. - KOPAČKA, J. - GABRIEL, D. - PLEŠEK, J. Comparative study of finite element method, isogeometric analysis, and finite volume method in elastic wave propagation of stress discontinuities, The e-Journal of Nondestructive Testing, 2014, vol. 19, no. 12, p.1-8. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - OKROUHLÍK, M. Complex wavenumber Fourier analysis of the B-spline based finite element method, Wave Motion, 2014, vol. 51, no. 2, p. 348–359. (IF=1.467). Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Accurate explicit finite element method for wave propagation and dynamic contact problems. In 11th World Congress on Computatinal Mechanics WCCM XI, 5th European Conference on Computational Mechanics ECCM V, 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics ECFD VI, Barcelona, Spain, 20-25 July 2014. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - OKROUHLÍK, M. - GABRIEL, D. Grid dispersion analysis of plane square biquadratic serendipity finite elements in transient elastodynamics, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2013, vol. 96, no. 1, p. 1-28. (IF=2.056). Source.

CHO, S.S. - PARK, K.C. - KOLMAN, R. A method for computation of wave propagation in heterogeneous solids: implementation and performance.  Proceedings ASME. 56437; Volume 14: Vibration, Acoustics and Wave Propagation, V014T15A040.November 15, 2013, IMECE2013-65790, pp. 1-2. doi: 10.1115/IMECE2013-65790. Source.

KOLMAN, R.,- CHO, S.S. - PARK, K.C, Non-spurious oscillations time integration method in finite element analysis of non-linear wave propagation of stress discontinuities. In 4rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2013, Eds. PAPADRAKAKIS, M. - PAPADOPOULOS, V. - PLEVRIS, Kos, Greece, June 12-14, 2013, CD-ROM. Source.

KOLMAN, R. - CHO, S.S. - PARK, K.C. Near non-Spurious oscillations time scheme in finite element analysis of non-linear wave propagation and dynamic fracture mechanics. In 3rd International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures CFRAC 2013,Eds. JIRASEK, M. - ALIX, O - MOES, N.OLIVER J., June 5-7, 2013, Prague, Czech Republic, June 5-7, pp.191, ISBN: 978-80-01-05279-2. Source.

KOLMAN, R. Isogeometric free vibration of elastic block. Engineering Mechanics, 2012 , vol. 19, no. 4, p. 279-291. Source.

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. GABRIEL, D. Studies in Numerical Stability and Critical Time Step Estimation by Wave Dispersion Analysis versus Eigenvalue Computation. In 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2011, Eds. PAPADRAKAKIS, M. - FRAGIADAKIS, M. - PLEVRIS, V., Corfu, Greece, May 25-28, 2011. Source.

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - GABRIEL, D. Dispersion Error of Finite Element Discretizations in Elastodynamics. 
Computational Technology Reviews, 2010, vol. 1, p. 251-279. Source.

GABRIEL, D. - PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - VALEŠ, F. Dispersion of elastic waves in the contact-impact problem of a long cylinder. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, vol. 234, no. 6, p. 1930-1936. Source. (IF=1.029)

TRNKA, J., - KOLMAN, R. - DVOŘÁKOVÁ, P. - VESELÝ, E. A Study of Stress Wave Propagation in Thin
Plate Loaded by an Oblique Impact. International Review of Mechanical Engineering, 2009, vol. 3, no. 3, p. 322-331. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - GABRIEL, D. - OKROUHLÍK, M. Optimization of lumping schemes for plane square quadratic finite element in elastodynamics. Applied and Computational Mechanics, 2007, vol. 1, p. 105-114. Source.

KOLMAN, R. - PLEŠEK, J. - LANDA, M. Finite Element Computational Technology Resonant Ultrasound Spectroscopy of Composite Materials. Materials Science Forum, 2005, vol. 482, p. 343-346. Source. (IF=0.399)

PLEŠEK, J. - KOLMAN, R. - LANDA, M. Using finite element method for the determination of elastic moduli by resonant ultrasound spectroscopy. Journal of the Acoustical Society of America, 2004, vol. 116, no. 1, p. 282-287. Source. (IF=1.482)
Projekty
2017-2017 ISR 17-13Dynamické chování materiálů
2016-2017 DAAD-16-12Advanced numerical methods for structural dynamics, contact-impact problems and wave propagation in solids
2010-2012 GPP101/10/P376Studium disperzních vlastností metody konečných prvků v problémech šíření elastických vln
Výuka
Výuka:
2015/2017 - Pružnost a pevnost (PB018), Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, přednášky, cvičení
2015/2017 - Mechanika (PB012), Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, přednášky, cvičení 

Letní školy a kurzy:
An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, letní škola numerických metod v dynamice, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., Praha, 13.-17.6.2016, http://shortcourse2016.it.cas.cz

Organizované semináře:

Seminář Ústavu termomechaniky: www.it.cas.cz/en/it_seminar 

Organizované konference:
Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, Praha, Ústav termomechaniky, AV ČR, v.v.i., 26.listopad 2016, http://mkp.it.cas.cz
Euromech Colloquium 540 - Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Praha, 1.-3. října 2012, http://ec540.it.cas.czKniha abstraktu Euromech Colloquium 540
Konference SIGA 2012  - Spliny a IsoGeometrická Analýza: www.it.cas.cz/cs/siga2012
Konference SIGA 2011 -  Spliny a IsoGeometrická Analýza:  www.it.cas.cz/cs/siga2011 

Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS