Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.


Funkce:  Zástupce vedoucího oddělení
Oddělení:  Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech
Telefon: 266053144
Místnost:  M3201
Budova:  Hlavní budova, Dolejškova 1402/5, Praha
E-mail:
Publikace: Vyhledat v databázi AVČR
Publons (ResearcherID):
ORCID:
LinkedIn:
ResearchGate:

Granty

2017–2019GA17-22615SVyužití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí
2011–2013FR-TI3/755Modernizace diagnostiky pohonné jednotky vrtulníku
2010–2012GAP104/10/1430Nelineární ultrazvuková defektoskopie stavebních prvků a konstrukcí
2009–2012FR-TI1/198Automatizovaná diagnostika extrémně zatížených stavebních konstrukcí
2009–2012FR-TI1/274Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla
2007–2009GA106/07/1393Nelineární ultrazvuková spektroskopie kompozitů a slitin na bázi hořčíku
2006–2008GA103/06/1711Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie
2005–2007FT-TA/026T9 - Výzkum efektivních metod nedestruktivní detekce poruch
2004–2006GA201/04/2102Inteligentní vyhledávání: analýza signálů akustické emise
2003–2005GA205/03/0071Nelineární ultrazvuková defektoskopie pevných látek
2001–2002OC P4.30Detekce vnitřních pnutí při mechanickém zpracování materiálů (COST P4.30)
1999–2001IAA2076904Hierarchická struktura polymerních materiálů a její odezva na mechanickou deformaci a teplotní historii