Vědci z Ústavu termomechaniky společně s japonskými kolegy na stopě nové superelastické slitiny pro biomedicínu

Foto: (c) Xiao Xu, Tohoku University, Sendai, Japan

Rostoucí podíl starší populace po celém světě vede k nárůstu poptávky po biomateriálech, které nahradí nebo podpoří poškozené kosti. Většina v současnosti používaných biomateriálů v kovových implantátech má vyšší tuhost než lidská kost, což vede ke kostní atrofii – poklesu hustoty kosti v důsledku rozpadu kostní hmoty. Superelastické biomateriály postupem času ztrácejí odolnost vůči opotřebení. Navíc obsahují nikl, který může vyvolávat alergie.

Výzkumná skupina tvořená vědci z Tohoku University Graduate School of Engineering a Institute for Materials Research (IMR), J-PARC Center, Japonské agentury pro atomovou energii a Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR připravila nový superelastický biomateriál na bázi kobaltu a chromu, který napodobuje pružnost lidských kostí, ale současně má vynikající odolnost vůči opotřebení. Nový materiál by mohl být použit v náhradách kyčelního nebo kolenního kloubu a kostních dlahách a pomohl by zmírnit problémy spojené s konvenčními implantáty.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v prestižním vědeckém časopise Advanced Materials s impaktním faktorem 30,85 a na jeho přípravě se podíleli Lucie Bodnárová, Petr Sedlák a Hanuš Seiner z Oddělení ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky AV ČR.

Více informací:
Tisková zpráva Tohoku University (v angličtině)
Původní článek v časopise Advanced Materials